Get Adobe Flash player
Home Obsługa zewnętrzna STLm-4,8/2,6b

STLm-4,8/2,6b

 
 
STACJA DWUTRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLm-4,8/2,6b

 

Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z dwoma transformatorami o mocach do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV lub 20 kV.

foto


Charakterystyka stacji

Jest to stacja dwutransformatorowa, która jest podzielona na cztery bloki funkcjonalne:

 • dwa przedziały transformatorowe,
 • jeden przedział na rozdzielnicę SN,
 • przedział z dwoma rozdzielnicami nn.

Transformatory ustawione są na fundamencie i wstawiane po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatorów jest możliwy z obu stron stacji - każdy transformator ma dwoje drzwi przeznaczonych do obsługi. Dostęp do obu rozdzielnic nn i SN jest możliwy przez dwoje dwuskrzydłowych drzwi usytuowanych na ścianach szczytowych stacji.

 

rys1

Rozdzielnica nn sekcji 1 wyposażona jest w łącznik główny rozłącznik tablicowy i do 10 odpływów rozłączników bezpiecznikowych. Rozdzielnica nn sekcji 2 wyposażona jest w łącznik główny rozłącznik listwowy i do 10 odpływów rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnic w układ pomiarowy po stronie nn.

 

nn1 nn2

 

Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica 4-polowa z dwoma polami transformatorowymi następujących producentów:

 • Schneider Electric,
 • Siemens,
 • Ormazabal,
 • ABB,
 • Areva,
 • Eaton Electric.
Zalety stacji

 

 • Funkcjonalność dzięki małym gabarytom (najmniejsza stacja dwu-transformatorowa) oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz
 • Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym
 • Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji
 • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatorów
 • Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

 

Dane techniczne:

Moc znamionowa stacji .......................................................................................... max.2 x 630 kVA,
Częstotliwość ...................................................................................................................... 50 Hz;
Liczba faz ................................................................................................................................. 3.

Strona SN

Napięcie znamionowe .................................................................................... 17,5 kV; 24 kV
Prąd znamionowy ciągły:

Szyn zbiorczych ................................................................................................. 630A;

Pól liniowych .......................................................................................... 400Alub 630A;

Pola transformatorowego ................................................................................. 50A/ 63A;

Pola transformatorowegowrozdzielnicy z SF6 ........................................................... 200A;

Prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych .....................................12,5kA / 16 kA;
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych .................................. 31,5 / 40 kA.

Strona nn

Napięcie znamionowe .............................................................................................. 420 V;
Poziom znamionowy izolacji ..................................................................................... 690 V;
Prąd znamionowy ciągły .......................................................................................... 1250A;
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego .................................................................. 16 kA;
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego ............................................................ 32 kA.

 

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 004/2009
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

schem1

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007