Get Adobe Flash player
Home Zabezpieczenie EZAS
EZAS - ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIOWO - STEROWNICZY

Mikroprocesorowy Zespół Zabezpieczeniowo−Sterowniczy  typu  EZAS jest nowoczesnym urządzeniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w nadzorowaniu rozdzielnic średniego napięcia.

EZAS


Rodzinę mikroprocesorowych Zespołów Zabezpieczeniowo−Sterowniczych typu EZAS−2 tworzą nowoczesne urządzenia  elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), które znajdują zastosowanie w nadzorowaniu następujących pól średniego napięcia (SN), jak np.:

 • pole linii zasilającej,
 • pole odpływowe liniowe,
 • pole łącznika szyn,
 • pole automatyki SZR,
 • pole silnika asynchronicznego,
 • pole baterii kondensatorów,
 • pole transformatora,
 • pole pomiarowe.

Nadzorowanie przez przekaźnik EZAS−2 pola rozdzielnicy polega na wykonywaniu następujących grup zadań:

 • realizacja odpowiedniego zestawu zabezpieczeń dla sygnalizacji i sterowania wybranym polem rozdzielnicy w stanach zakłóceniowych,
 • realizacja automatyk związanych z danym polem rozdzielnicy,
 • pomiar i  wizualizacja wartości wybranych wielkości elektrycznych,
 • rejestracja i wizualizacja zdarzeń,
 • komunikacja z użytkownikiem.

Podstawowe zalety zespołu EZAS−2 stanowią:

 • zastosowanie mikroprocesorów z koprocesorem arytmetycznym i przetwornikiem analogowo-cyfrowym,
 • zastosowanie nowoczesnej techniki cyfrowej gwarantującej wysoką stabilność parametrów i charakterystyk, dokładność pomiarów i niezawodność działania,
 • dwukanałowy pomiar prądów tj. dla małych przeciążeń i oddzielnie dla zwarć (zwiększa to przede wszystkim rozdzielczość kanałów i dokładność pomiarów),
 • bardzo wysokie właściwości dynamiczne,
 • konstrukcja dostosowana do łatwej zabudowy w przedziale aparatury pomocniczej.

Obecnie zespół zabezpieczeniowo - sterowniczy EZAS występuje w dwóch odmianach:

 1. EZAS 2C

 2. EZAS 2P

 

Informacji technicznych udziela Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Łodzi:

adres: .................................... 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2

telefon: ......................................................... 42 – 674 03 04

ja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007