Get Adobe Flash player
Home Sygnalizator napięcia SN-30
SN-30 - SYGNALIZATOR NAPIĘCIA

Sygnalizator napięcia SN-30 służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni SN.

sn-30

Opis

Sygnalizacja obecności napięcia następuje w wyniku świecenia diod elektroluminescencyjnych LED migocących bezpośrednio przy przekroczeniu wartości progowej napięcia a przy dalszym jego wzroście świecących w sposób ciągły.
Gniazda bananowe na płycie czołowej są bezpośrednio połączone z zaciskami na płycie tylnej tak, że możliwe jest przyłączenie zewnętrznego wskaźnika kontrolnego.
Progowa wartość prądu świecenia wynosi 60μ A, na zamówienie może być nastawiana od 30μA. Wartość ta zapewnia zgodność napięciowych progów zadziałania z normą    PN – EN61958.
- brak świecenia przy napięciu na szynie SN < 0,1 * Un/√3
- pewne świecenie przy napięciu na szynie SN > 0,45 * Un/√3
gdzie  Un – znamionowe napięcie liniowe sieci SN.
W przypadku zastosowania wskaźnika PB z izolatorami reaktancyjnymi produkowanymi przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. zo.o. może on pracować przy typowych napięciach sieci SN z następującymi izolatorami:

Lp. Napięcie sieci Typ izolatora Napięcie znamionowe
1 7,2 kV JOR 4 – 60
JOR 8 - 75
7,2 kV
12 kV
2 12 kV JOR 8 – 75
JOR 8 – 95
12 kV
17,5 kV
3 17,5 kV JOR 8 – 95
JOR 8 – 125
17,5 kV
24 kV
4 24 kV JOR 8 - 125 24 kV

Czułość wskaźnika jest wystarczająca dla przypadku, kiedy zastosowano izolator na wyższe napięcia.

Zaciski wejściowe L1, L2, L3 sygnalizatora należy połączyć z zaciskami wyjściowymi izolatorów przewodami o przekroju min.0,5mm2 na napięcie znamionowe izolacji 750V. Dla poprawnego działania wskaźnika zasadnicze znaczenie ma właściwe i pewne połączenie przewodów zasilania a zwłaszcza przewodu uziemiającego.

 

Otwór montażowy w panelu/drzwiach: 68  x 68 [mm]
Wymiary gabarytowe  (ze złączami):      72 x 72 x 87 [mm]
Max grubość panelu/drzwi: 4[mm]

 

Informacji technicznych udziela Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Łodzi:

adres: .................................... 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2

telefon: ......................................................... 42 – 674 03 04

ja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007