Get Adobe Flash player
Home Przekaźnik blokady PB-30
PB-30 - PRZEKAŹNIK BLOKADY ŁĄCZENIOWEJ

Przekaźnik PB-30 służy do blokowania załączenia uziemnika w polu rozdzielni SN jeżeli na jego zaciskach panuje napięcie.

pb-30


ZASTOSOWANIE

Przekaźnik PB-30 służy do blokowania załączenia uziemnika w polu rozdzielni SN jeżeli na jego zaciskach panuje napięcie. Przekaźnik jest przystosowany do współpracy z izolatorami wsporczymi wyposażonymi w dzielniki reaktancyjne lub rezystancyjne. Zamknięcie odpowiedniego zestyku wyjściowego powoduje odblokowanie elektromagnetycznej blokady uziemnika. Obwód wejściowy przekaźnika jest oparty na rozwiązaniu przyjętym we wskaźniku sygnalizacyjnym SN-30 i ma próg prądowy fabrycznie ustawiany na 60µA (na zamówienie może być nastawiona inna wartość poczynając od 30µA).


ZASADA DZIAŁANIA

Przekaźnik PB-30 do sterowania zewnętrznego przekaźnika wyjściowego wymaga zasilania z zewnętrznego źródła. Działanie przekaźnika PB musi być poprawne także w przypadku zaniku tego napięcia. Zmiana stanu przekaźnika wyjściowego jest wówczas niemożliwa, więc stan musi powodować blokadę uziemnika niezależnie od tego, czy w obwodzie SN jest napięcie, czy go nie ma. Zezwolenie na zamknięcie uziemnika przez PB wymaga spełnienia dwu warunków:
1). Jest napięcie pomocnicze  na zaciskach zasilania PB
2). Nie ma napięcia na żadnej z szyn obwodu SN.
Zestawienie wszystkich możliwych przypadków przedstawiono w tabelce niżej.

Napięcie w obwodzie SN 0 0 jest jest
Napięcie pomocnicze 0 U 0 U
Zezwolenie na załączenie NIE TAK NIE NIE


Zezwolenie oznacza więc zamknięcie zestyku zwiernego przekaźnika wyjściowego (P1-P2) oraz (P5-P6).
Napięcie pomocnicze 230V AC/220V DC.
Inne napięcia po uzgodnieniu z producentem.

W przypadku zastosowania przekaźnika PB z izolatorami reaktancyjnymi produkowanymi przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. zo.o. może on pracować przy typowych napięciach sieci SN z następującymi izolatorami:

Lp. Napięcie sieci Typ izolatora Napięcie znamionowe
1 7,2 kV JOR 4 – 60
JOR 8 - 75
7,2 kV
12 kV
2 12 kV JOR 8 – 75
JOR 8 – 95
12 kV
17,5 kV
3 17,5 kV JOR 8 – 95
JOR 8 – 125
17,5 kV
24 kV
4 24 kV JOR 8 - 125 24 kV

 

Informacje montażowe:

Otwór montażowy w panelu/drzwiach: 68  x 68 [mm]
Wymiary gabarytowe  (ze złączami):  72 x 72 x 87 [mm]
Max grubość panelu/drzwi: 4[mm]

 

Informacji technicznych udziela Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Łodzi:

adres: .................................... 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2

telefon: ......................................................... 42 – 674 03 04

ja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007