Get Adobe Flash player
Home Łączniki LP-10, LP-11
LP-10 i LP-11 - ŁĄCZNIKI POMOCNICZE

Łączniki pomocnicze LP-10 i LP-11 służą do precyzyjnego i powtarzalnego odwzorowywania stanu łączników WN.

PSO


Łączniki pomocnicze składane są z 3,4,6,8,10,12 najwyższej jakości mikrowyłączników. Mikrowyłączniki zastosowane w łączniku LP-10 posiadają dwuprzerwowy, magnetowydmuchowy ustrój gaszący i samoczyszczące zestyki i dlatego mogą pracować w  obwodach prądów stałych (również przemiennych).

Łączniki LP-11 mogą pracować wyłącznie  w obwodach prądów przemiennych ponieważ w tym wykonaniu mikrowyłączniki nie posiadają ustroju gaszącego łuk elektryczny.

Mechanizm mikrowyłączników zamknięty jest w obudowie o stopniu ochrony IP40. Obudowy mikrowyłączników wykonane są z tworzywa o dużym stopniu izolacji, odpornego na wilgoć i skrajne temperatury. Sprężyny mikrowyłączników wykonane są z niekorodującej stali, a zestyki z twardego srebra.

 

1. Występują 2 typy wyrobu zaleznie od rodzaju napięcia pracy:

- LP-10 - napięcie 250V AC/250V DC

- LP-11 - napięcie 250V AC

 

2. występuje 6 wykonań wyrobu zależnie od ilości mikrowyłączników:

wykonanie

Ilość mikrowyłączników

Rozstaw otworów mocujących łączników

03

3

51x54

04

4

51x66,5

06

6

51x92

08

8

51x117

10

10

51x142,5

12

12

51x167,5

Wkręty mocujące łącznik: 4xM5

W celu przeniesienia napędu na wałek na którym osadzone są krzywki przełączające mikrowyłączniki  może być zakończony ścięciem, kwadratem lub sześciokątem.

 

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji;

250V

Napięcie probiercze izolacji 1 min 50Hz;

2 000V

Znamionowy prąd ciągły LP-10;

5A/250V DC; 10A/125V DC

Znamionowy prąd ciągły LP-11;

5A/250V AC

Całkowity kąt działania;

60º

Stopień ochrony;

IP40

Temperatura pracy;

-40 º C do +125 º C  (233ºK do 398 º K)


 

Informacji technicznych udziela Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Łodzi:

adres: .................................... 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2

telefon: ......................................................... 42 – 674 03 04

ja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007