Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RS-12m
ROZDZIELNICE TYPU RS-12m

 

Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do 12 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

rs-12m


Opis techniczny

Rozdzielnica typu RS-12m jest rozdzielnicą w osłonie metalowej, z izolacją stało-powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnicy RS-12m mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków. Rozdzielnica RS-12m pozwala na łączenie sieci kablowych i napowietrznych poprzez przyłącza kablowe lub szynowe, zarówno dolne, jak i górne.

 

Pola rozdzielcze RS-12m charakteryzują się:
 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad, mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Dane techniczne:

 

Napięcie znamionowe:

12  kV

Napięcie robocze:

do 12  kV

Poziom znamionowy izolacji :

-     napięcie probiercze udarowe PN; ГОСТ

-     napięcie probiercze 1min. 50Hz PN; ГОСТ

 

75kV;  85kV

28/32 kV; 42/48kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych

do 1600 A

Znamionowy prąd ciągły pól :

 

do 1600 A

 

Znamionowy prąd szczytowy :

 

do 80 kA

 

Znamionowy prąd 1- sekundowy :

do 31,5 kA (1s)

Odporność łukowa, wg PN-EN 62271-200:2007:

31,5 kA (1s)

Klasyfikacja IAC

AFLR

Stopień ochrony

IP 4X

Masa pojedynczego pola rozdzielnicy

(bez członu wysuwnego)

250-350 kg

Gabaryty (bez osłon zewnętrznych):

-     szerokość

-     głębokość

-     wysokość

 

650; 700, 750  mm

1000-1425 mm

2000­ -2200 mm

 

 

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-12m spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 60694:2004 " Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą ".
 • PN-EN 62271-200:2007 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza". Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
 • ГОСТ 14693:1990. "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металической оболочке".
 • ГОСТ 1516.3-96 "Электрообоудванне переменного тока на напряженя от 1 до 750 кВ ".

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007