Get Adobe Flash player
Home Zakład w Płocku OKKEN
ROZDZIELNICE TYPU OKKEN

 

Okken - jest to rozdzielnica niskiego napięcia o modułowej budowie, przeznaczona do dystrybucji energii oraz zasilania i sterowania silników elektrycznych. Zaprojektowana przede wszystkim dla zakładów przemysłowych, obiektów infrastrukturalnych i innych budowli funkcjonalnych, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu.

Okken


Opis techniczny

Rozdzielnica ta, charakteryzuje się dużymi możliwościami dostosowania do najbardziej wymagających potrzeb oraz dużą możliwością łatwej i bezpiecznej rozbudowy w trakcie normalnej pracy.

Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację rozdzielnicy, jej bieżące użytkowanie oraz konserwację.

Innowacyjne, opatentowane rozwiązania, zastosowane w rozdzielnicy Okken, wychodzą naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczącym niezawodności funkcjonowania oraz możliwości rozbudowy rozdzielnicy „na ruchu".

Jednorodny system montowania ram konstrukcyjnych oraz szyn prądowych pozwala na łatwy dostęp do modułów funkcjonalnych zarówno w wykonaniu podłączenia z przodu jak również w wykonaniu podłączenia z tyłu. Różne rodzaje odpływów mogą być instalowane w tym samym polu, co w znaczący sposób wpływa na wszechstronność urządzenia.

Rozdzielnica jest tak zaprojektowana, aby zaspokoić również lokalne wymagania i potrzeby.

Dane techniczne:

okken


Rozdzielnica Okken odpowiada międzynarodowym standardom dotyczących Badań Typu oraz Pomiarów Pomontażowych w szczególności:

  • 4 PN-EN 60439-1 dotyczącej konstrukcji rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych,
  • 4 IEC 60529 definiującej stopień ochrony i wygrodzeń

Szczegółowe informacje na temat rozdzielnicy znajdziesz w katalogu.

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007