Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RNW
ROZDZIELNICE TYPU RNW
Rozdzielnice typu RNW przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 690 V. Ich konstrukcja pozwala na przenoszenie prądów roboczych do 5000 A.

RNW


Opis techniczny
ZASTOSOWANIE

Mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Przeznaczone są do eksploatacji w warunkach klimatu umiarkowanego. Modułowa konstrukcja rozdzielnicy umożliwia przystosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i zapewnia użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Zastosowanie modułów wysuwnych znacząco skraca czas serwisowania i ułatwia wymianę aparatów elektrycznych bez konieczności wyłączania całej rozdzielnicy.

BUDOWA

Rozdzielnica RNW składa się z szaf rozdzielczych, zasilających, sprzęgłowych, odpływowych. Budowa szaf oparta jest na konstrukcji szkieletowej wykonanej z prefabrykowanych wsporników i zespołów konstrukcyjnych. Szkielet zbudowany jest z ceowników walcowanych z taśmy alucynkowej. Wszystkie części ramy skręcane są wkrętami samogwintującymi.

W zależności od przeznaczenia i przewidywanego wyposażenia szafy, przykręca się do szkieletu lub montuje w odpowiednio dobranych modułach zestawy aparatowe wg indywidualnego zapotrzebowania.

Szafy mogą być w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym.

Dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim w szafach przewidziano:

 • izolowanie części czynnych (izolacja przewodów, kabli oraz umieszczenie elementów na izolatorach);
 • osłony o stopniu ochrony IP4X (drzwi, osłony boczne, tylne, górne).

W rozdzielnicy RNW przewidziano modułowy system montażu aparatury na modułach wysuwnych lub stałych.

Przedziały aparaturowe, wykonane jako moduły wysuwne, charakteryzują się:

 • kompaktową, oszczędzającą przestrzeń strukturą
 • łatwą kombinacją grup funkcjonalnych
 • dogodnym planowaniu i rozmieszczeniu aparatów na modułach
 • łatwością zmian i modernizacji
 • efektywną produkcją dzięki standaryzacji
 • wysoką elastycznością wykonania

W szafach rozdzielnic z modułami w wykonaniu wysuwnym możliwe jest wykonanie pola zasilającego, sprzęgłowego z wyłącznikiem, odpływowego lub pól odbiorczych z modułami o innym wyposażeniu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe

 

Napięcie znamionowe izolacji

 

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

690 V


1000 V


8 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Znamionowy prąd ciągły:

 

szyn zbiorczych

pól odpływowych

 


do 5000 A

do 1600 A

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:

 

szyn zbiorczych

pól odpływowych

szyn N, PE

 

 

232 kA

165 kA

140 kA

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:

szyn zbiorczych

pól odpływowych

szyn N, PE

 

105 kA, 1 s

75 kA, 1 s

63 kA, 1 s

Stopień ochrony

IP4X

Preferowane wymiary szaf:

szerokość

głębokość

wysokość

 

400, 600, 800, 1000 mm

400, 600, 800, 1000 mm

2200 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozdzielnice typu RNW spełniają wymagania norm: PN-EN 60439-1:2003; PN-EN 60529:2003 oraz posiadają certyfikat wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007