Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RNZ
ROZDZIELNICE TYPU RNZ

 

Rozdzielnice przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 500 V. Mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe.

RNZ


Opis techniczny
ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do eksploatacji w warunkach klimatu umiarkowanego. Modułowa konstrukcja rozdzielnicy umożliwia przystosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i zapewnia użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi.

BUDOWA

Rozdzielnica RNZ składa się z szaf rozdzielczych, zasilających, sprzęgłowych, odpływowych i pomiarowych. Budowa szaf oparta jest na konstrukcji szkieletowej wykonanej z prefabrykowanych wsporników i zespołów konstrukcyjnych. Szkielet zbudowany jest z ceowników walcowanych z taśmy alucynkowej. Wszystkie części ramy skręcane są wkrętami samogwintującymi.

W zależności od przeznaczenia i przewidywanego wyposażenia szafy do szkieletu przykręca się zestawy aparatowe, dobrane z albumu do projektowania rozdzielnicy RNZ lub wg indywidualnego zapotrzebowania.

Szafy mogą być w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym. Dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim w szafach przewidziano:

 • izolowanie części czynnych (izolacja przewodów, kabli oraz umieszczenie elementów na izolatorach);
 • osłony o stopniu ochrony IP40 (drzwi, osłony boczne, tylne, górne).

W rozdzielnicy RNZ przewidziano modułowy system montażu aparatury. Przedziały aparaturowe są wykonane jako moduły stałe lub wysuwne które charakteryzują się:

 • kompaktową, oszczędzającą przestrzeń strukturą
 • łatwą kombinacją grup funkcjonalnych
 • dogodnym planowaniu i rozmieszczeniu aparatów na modułach
 • łatwością zmian i modernizacji
 • efektywną produkcją dzięki standaryzacji
 • wysoką elastycznością wykonania

W szafach rozdzielnic z modułami w wykonaniu stacjonarnym przedziały aparatowe i kablowe są dostępne po otwarciu oddzielnych drzwi. Elewacje szaf aparatowych wykonywane są w następujących wariantach:

 • pojedyncze drzwi dla całej szafy
 • pojedyncze przeszklone drzwi szafy
 • drzwi modułowe

W szafach rozdzielnic z modułami w wykonaniu wysuwnym możliwe jest wykonanie pola zasilającego, sprzęgłowego z wyłącznikiem, odpływowego lub do 36 pól odbiorczych z modułami o innym wyposażeniu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe

690V

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz/3

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej

3500V

Napięcie udarowe piorunowe

6 kV

Prąd znamionowy ciągły:

szyn głównych

szyn  odejściowych

 

do 2500 A

do 1600 A

Znamionowy prąd  krótkotrwały/ szczytowy wytrzymywany:

szyn głównych

szyn obejściowych

 

 

105 kA/42kA (1s)

96 kA/42kA (1s)

 

Stopień ochrony

IP4X, IP 54

Preferowane wymiary szaf:

szerokość

głębokość

wysokość

 

600,800,1000mm

600, 800, 1000 mm

2200 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozdzielnice typu RNZ spełniają wymagania norm: PN-EN 60439-1:2003; PN-EN 60529:2003 oraz posiadają atest nr 0502/2/NWM/05 wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007