Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RSU
ROZDZIELNICE TYPU RSU

 

Rozdzielnice typu RSU są przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 24kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

RSU


Opis techniczny

Rozdzielnice typu RSU mogą być stosowane jako rozdzielnice główne lub oddziałowe w nowobudowanych albo modernizowanych stacjach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej (np. centra handlowe, kompleksy biurowe, rozrywkowe), jak też w energetyce zawodowej.

W porównaniu z tradycyjnymi rozdzielnicami, rozdzielnice typu RSU charakteryzują się stosunkowo niewielkimi gabarytami i masą, prostszą budową, pozwalającą na długotrwałą pracę bez potrzeby przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych oraz atrakcyjną ceną.

Może być wyposażona w uproszczone zabezpieczenia mikroprocesorowe autonomiczne jak tradycyjne z zewnętrznym napięciem pomocniczym.

Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Przewiduje się również opracowanie pól o innym wyposażeniu i konfiguracji. Rozdzielnice te mogą być zabudowane w obiekcie jako wolnostojące lub przyścienne.

Pola rozdzielcze RSU charakteryzują się:
 • maksymalną możliwą niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad mechanicznych i elektromechanicznych,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych:
  • łącznik zintegrowany w izolacji SF6 typu FLUVAC firmy VEI zawierający w sobie wyłącznik jak i odłącznik z uziemnikiem
  • rozłączniki w izolacji SF6 typu FLUORC firmy VEI z zintegrowanym uziemnikiem
 • wysoką odpornością na korozję, konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem,
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Dane techniczne:

Liczba faz

3

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

24 kV

Poziom znamionowy izolacji

-     napięcie probiercze udarowe

-     napięcie probiercze 1min. 50Hz

 

75 kV

28 kV

 

95 kV

38 kV

 

125 kV

50 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Znamionowy prąd ciągły

630 A

Znamionowy prąd szczytowy

do 50 kA

Znamionowy prąd 1- sekundowy

do 20 kA

Odporność łukowa

20 kA/1s

Klasyfikacja IAC

AFLR

Stopień ochrony

IP 4X

Stopień agresywności korozyjnej

C

Gabaryty :

-     wysokość

(+szafka obwodów pomocniczych)*

-     głębokość

-     szerokość

 

 

 1850 mm

(+200mm)

1000 ** mm

375; 500; 750 mm

* Szafka obwodów pomocniczych stosowana jest na życzenie

** Gabaryt należy powiększyć o głębokość napędu rozłącznika (120mm) lub wyłącznika (220mm)

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RSU spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN-62271-200:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia powyżej 1kV do 52kV włącznie".
 • PN-EN 60694:2004 Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.

 

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007