Get Adobe Flash player
Home Zakład w Płocku SEN Plus
  ROZDZIELNICE TYPU SEN Plus

 

Rozdzielnica SEN Plus charakteryzuje się dużą elastycznością, dostępnością i niezawodnością. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że system SEN Plus dedykowany jest dla szerokiego rynku odbiorców i dla każdej z możliwych aplikacji.

SEN Plus1


Wszystkie podzespoły rozdzielnicy są zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami stosowanymi do urządzeń niskiego napięcia. Dzięki inteligentnej i prostej konstrukcji czas realizacji projektów został znacząco skrócony. Pełny zakres zastosowań SEN Plus to szafy z wyłącznikami powietrznymi w wersji wysuwnej lub stacjonarnej, szafy dystrybucyjne z włącznikami kompaktowymi, rozłącznikami oraz modułami wtykowymi, wysuwnymi lub stacjonarnymi, z aparaturą bezpiecznikową lub bezbezpiecznikową, do zasilania dowolnego układu silnikowego. Specjalne adaptery w różnych rozmiarach, umożliwiają zastosowanie kombinacji modułów z rozłącznikami bezpiecznikowymi i modułami wysuwnmi do napędów silnikowych w jednej kolumnie. Rozdzielnica może być wykonana w systemie czterech lub pięciu szyn zbiorczych, w pełni odizolowanych, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa obsługi.


Standardowy rozmiar modułu - od 4E do 36E (gdzie E = 25mm).

Preferowane są następujące wymiary szaf:
 szerokość (mm)            -   400, 500, 600, 800, 1000, 1200
 głębokość (mm)            -   600, 800, 1200
 wysokość (mm)            -   2200, 2000 (inne wg wymagań Klienta)

 

Zastosowanie

- handel - duże biurowce, duże centra handlowe, szkoły, szpitale, lotniska;

- przemysł - chemiczny/petrochemiczny, budowa maszyn, hutnictwo, celulozowo-papierniczy, samochodowy, farmaceutyczny, poligraficzny, morski;

- instytucje użyteczności publicznej - stacje oczyszczania wody, utylizacja odpadów, dystrybucja energii, telekomunikacja, produkcja kabli, transport osobowy, stocznie.

 

Korzyści

- Łatwy montaż - połączenie głównych szyn zbiorczych dostępne od frontu.

- Optymalna dostępność - kąt otwarcia drzwi 135/180°.

- Bezpieczeństwo - odporność na zwarcia i zmęczenie materiału, samonastawne wtyki zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Osłony izolacyjne i przegrody chronią przed przypadkowym dotknięciem części będących pod napięciem.

- Prosta i bezpieczna obsługa - specjalny mechanizm blokady w modułach wysuwnych, pozwala na wykonywanie wszystkich operacji przy zamkniętych drzwiach. Zapewnia to obsłudze najwyższy poziom bezpieczeństwa.

- Sztywna konstrukcja ramy - nie spawana, samonośna konstrukcja wykonana z trzech podstawowych części, ocynkowana, bez ostrych krawędzi. Drzwi i osłony wykonane z 2 mm blachy stalowej malowanej proszkowo. Standardowy kolor RAL 7035 (inne na żądanie).

- Szybkie i proste okablowanie - poprzez wcześniej przygotowane podłączenia miedziane, bezpośrednio do aparatury łączeniowej lub na listwę zaciskową, pionowa szyna PE/PEN. Specjalne wykonania zgodnie z normą BSEN 60439-1 (zakończenie każdego modułu funkcjonalnego z jego własnym zintegrowanym dławikiem uszczelniającym).

- Elastyczność - ruchoma przegroda oddzielająca moduły, umożliwiająca w prosty sposób zmianę podziałów jednostek funkcjonalnych. W zależności od potrzeb klienta wszystkie dostępne moduły mogą być umieszczone w jednej kolumnie.

- Podwyższona wytrzymałość zwarciowa szyn dystrybucyjnych - układy 3 i 4 biegunowe odpowiadają zwarciowym wartościom znamionowym szyn zbiorczych.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe pracy Ue

Napięcie znamionowe izolacji Ui

Częstotliwość znamionowa

Prąd znamionowy szyn zbiorczych poziomych

Prąd znamionowy szyn dystrybucyjnych pionowych

Prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych Icw

Prąd impulsowy wytrzymywany szyn zbiorczych

Stopień ochrony

690 V AC; 600 V DC

1000 V

50 Hz

1000 A do 7600 A

850 A do 1900 A

maks. 100 kA/1s

maks. 220 kA

do IP54

 

NORMY I CERTYFIKATY

Rozdzielnice typu SEN Plus spełniają wymagania zgodnie z normą IEC 439-1/EN 60439-1 dla zestawu czterobiegunowego próby typu certyfikowane przez KEMA.

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007