Get Adobe Flash player
Home Obsługa zewnętrzna STLm-1b
  STACJA TYPU STLm-1b

Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15 kV z transformatorem o mocy do 400 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz.

Doskonała alternatywa dla stacji słupowych.

STLm-1b


Charakterystyka stacji

Obudowę stacji stanowi modułowa prefabrykowana konstrukcja żelbetowa, składająca się z części nadziemnej oraz fundamentu tworzących monolit. Jest to najmniejsza stacja z rodziny stacji transformatorowych w obudowie żelbetowej. Na jednym boku stacji umieszczone są wspólne drzwi dwuskrzydłowe do transformatora oraz rozdzielnicy nn. Na drugim boku umieszczone są drzwi do rozdzielnicy SN. Rozdzielnicę SN stanowi: pole rozłącznikowe wyposażone w rozłącznik typu OMB-24T (OR-524T) lub zminiaturyzowana rozdzielnica typu Magnefix (Holec) w izolacji stałej z dwoma polami liniowymi i polem transformatorowym. Maksymalna moc transformatora 400kVA (o max. długości 1250 mm i max szerokości 900 mm. Rozdzielnicę nn stanowi główny rozłącznik bezpiecznikowy 630 A oraz 4-6 odpływów z rozłącznikami bezpiecznikowymi 160 - 400 A. Istnieje możliwość zastosowania układu pomiaru energii.

Zalety stacji
  • Stacja wymaga niewielkiej powierzchni użytkowej z uwagi na minimalne wymiary gabarytowe.
  • Obudowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie -B 35 co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Drzwi stacji wykonane są z aluminium - odporne na korozje.
  • Zastosowano fundament betonowy o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora, podłączenia kabli SN i nn oraz podłączenia uziomu otokowego.
  • W przypadku zastosowania rozłącznika po stronie SN istnieje możliwość wpięcia stacji do pracy pierścieniowej przy zastosowaniu podwójnych głowic podłączonych do dolnych styków rozłącznika.
Dane techniczne:
 
24 kV 15 kV
125/50 kV 95/38 kV
145/60 kV 110/45 kV
40 A 400 A

Rozdzielnica nn:

400 V
660 V
630 A
160÷400 A
32 kA
16 kA

Wymiary stacji: (wraz z fundamentem)

2 300 mm
1 200 mm
2 810 mm
1 000 mm
4 000 kg

 

STLM1B 1STLM1B 1 LEGEND

 

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.