Get Adobe Flash player
Home Obsługa zewnętrzna STLm-2b

STLm-2b

  STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA TYPU STLm-2b

 

Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV lub 20 kV.

stlm2b


Charakterystyka stacji

Stacja wykonana jest w technologii żelbetowej. Składa się z dwóch części : nadziemnej i fundamentu, które stanowią zwartą obudowę stacji. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice: SN i nn. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez dwoje drzwi usytuowanych z boku stacji. Transformator olejowy ustawiony jest na fundamencie i wstawiany po zdjęciu dachu stacji. Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzy- lub czteropolowa z izolacją SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, Siemens, F&G, ABB, AEG. Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik listwowy i 8-12 odpływów - rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy po stronie nn. Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowana do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora .

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiazaniu swobodnego dostępu z dwóch stron stacji do rozdzielnic SN i nn.
  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B30, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6 i nowoczesnej aparatury nn.
  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  6. Zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych.
  7. Usytuowania przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn.
  8. Możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów
Dane techniczne:

Rozdzielnica SN

moc znamionowa 630 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 95 kV / 38 kV 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy Szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A
Pola transformatorowego z rozdz. SF6 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pół liniowych 12,5 kA (16)
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40)

ROZDZIELNICA nn:

napięcie znamionowe 400 V
napięcie znamionowe izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1180 A
odpływów 400 V
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA

WYMIARY STACJI :(bez fundamentu)

długość 3 000 mm
szerokość 2 000 mm
wysokość 1 840 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm

MASA STACJI BEz transformatora

maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 7 500 kg
masa fundamentu 3 000 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-B-16kA

 

 

Schemat strukturalny:

Schemat stacji STLm-2b

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.