Get Adobe Flash player
Home Obsługa wewnętrzna STLmb-3

STLmb-3

 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLmb-3

 

Stacje STLmb-3 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowane są do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Stacja STLmb-3


Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji. Stacja posiada 3 (4) polową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji SF6 rozdzielnicę nn z dziesięcioma lub dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA. Stacja może być wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric (Merlin Gerin), Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric.

Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji
 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 3. Forma architektoniczna stacji (kształt dachu, wykończenie elewacji, kolorystyka) wykonywana jest według życzeń klientów.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu:
 • zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6,
 • możliwości podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylowej,
 • przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
 • zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych,
 • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn
 • istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.
 1. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 2. Krótki czas w miejscu zainstalowania. Stacja dostarczona jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
Dane techniczne

Rozdzielnice SN

moc znamionowa do 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej i pól liniowych 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 kVA)**
pola transformatorowego 200 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 12,5 kA (16 kA)**
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40 kA)**

Rozdzielnica nn

napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250A; 1600A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 kA)*

Wymiary stacji:

długość 3 000 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 325 mm
wysokość fundamentu 800 mm

Masa stacji bez transformatora

maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 11 000 kg
masa fundamentu 4 000 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** - parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* - aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007