Get Adobe Flash player
Home Obsługa wewnętrzna STLmb-3,6

STLmb-3,6

 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLmb-3,6

 

Stacje STLmb-3,6 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowane są do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

stlmb36


Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji. Stacja posiada 3 lub 4 polową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji SF6 (ewentualnie 3 polową rozdzielnicę stałopowietrzną typu RSL wariant 1 lub 6 podziałka 650mm ewentualnie wariant 4 na napięcie 17,5 kV podziałka 600mm), rozdzielnicę nn z dziesięcioma lub dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA.

Stacja może być wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric (Merlin Gerin), Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji
 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 3. Forma architektoniczna stacji (kształt dachu, wykończenie elewacji, kolorystyka) wykonywana jest według życzeń klientów.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu:
 • zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w  izolacji SF6,
 • możliwości podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylowej,
 • przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
 • zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych,
 • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn
 • istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.
 1. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 2. Krótki czas w miejscu zainstalowania. Stacja dostarczona jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
Dane techniczne:

Rozdzielnice SN

moc znamionowa do 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej i pól liniowych 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 A)**
pola transformatorowego 200 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 12,5 kA (16 kA)**
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40 kA)**

Rozdzielnica nn

napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250 A; 1600 A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 A)*

Wymiary stacji:

długość 3 600 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 325 mm
wysokość fundamentu 800 mm

Masa stacji bez transformatora

maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 12 200 kg
masa fundamentu 4 500 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** - parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* - aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007