Get Adobe Flash player
Home Obsługa wewnętrzna STLmb-7

STLmb-7

 

 

STACJA DWUTRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-7

 

Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-7 przeznaczona jest do zasilania odbiorców z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Przystosowana jest do obsługi rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Stacja STLmb-7


Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje dwutransformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada wielopolową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji stałopowietrznej typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL) z dwiema rozdzielnicami nn przynajmniej z dwunastoma odpływami każda, wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz dwa stanowiska transformatorów umożliwiające ustawienie jednostek hermetycznych o mocy do 1000 kVA każda.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatorów. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Stację można dodatkowo wyposażyć w pole kompensacji mocy biernej i pole pomiaru energii.

Zalety stacji
 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej komory w fundamencie betonowym, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 3. Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie rozłączników z izolatorami reaktancyjnymi do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN
 4. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 5. Wielowariantowość rozdzielnic SN.
 6. Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
 7. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych
Dane techniczne:

ROZDZIELNICA SN:

moc znamionowa do 2 x 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 A)**
pola transformatorowego z SF6 200 A
pola transformatorowego do 63 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pół liniowych 12,5 kA , (16 kA)**
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA, (40kA)**

ROZDZIELNICA nn:

napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250A; 1600 A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 kA)*

WYMIARY STACJI:

długość 7 000 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 425 mm
wysokość fundamentu 800 mm

MASA STACJI BEZ TRANSFORMATORÓW

maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 17 500 kg
łączna masa fundamentów 8 000 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** - parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* - aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem


Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007