Get Adobe Flash player
Home Miejskie STLm-1

STLm-2

 

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-2

 

Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz.

Przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 kV lub 20 kV.

stlm2

 

 


Charakterystyka stacji
Obudowę stacji stanowi konstrukcja metalowa ustawiona na fundamencie betonowym. Rozdzielnicę SN w stacji STLm-2 stanowi kompaktowa rozdzielnica z  izolacją SF6 . Jest to rozdzielnica czteropolowa (trzypolowa): jedno pole transformatorowe, trzy pola liniowe (dwa pola liniowe).
W  stacji zastosowano rozdzielnicę nn: 6 lub 8 polową z  rozłącznikami bezpiecznikowymi. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w  układ pomiarowy.

Transformator olejowy o  maksymalnej mocy do 630 kVA wstawiany jest do stacji po zdjęciu dachu i ustawiany na fundamencie. Rozdzielnice SN i nn połączone są z transformatorem kablami.

Zalety stacji
 1. Funkcjionalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu dwustronnego dostępu do stacji.
 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
 3. Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu systemu sprawdzania obecności napięcia w rozdzielnicy SN.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych polegających na:
  - zastosowaniu zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6,
  - możliwość podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylenowej,
  - przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczegółnych dopływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
  - zastosowaniu fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu, przez co uzyskano stabilność posadowienia stacji,
  - usytuowanie przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli,
  - zastosowaniu podwójnego zabezpieczenia antykorozyjnego (cynkowanie i malowanie).
 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora
Dane techniczne:

Rozdzielnica SN:

napięcie znamionowe górne 17,5 kV; 24 kV
ilość pól średniego napięcia 4 pola (3 pola)
prąd znamionowy pól odpływowych 400 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 200 A
prąd znamionowy szczytowy 31.5 kA
prąd znamionowy 1 - sek 12.5 kA

Rozdzielnica nn:

napięcie znamionowe 230/400V
napięcie izolacji 660 V
ilość pól odpływowych 6-8
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1180 A
prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400 A
prąd znamionowy szczytowy 40 kA
prąd znamionowy 1 - sek. 16 kA

Wymiary stacji: (bez fundamentu)

długość 3100 mm
szerokość 2100 mm
wysokość 1750 mm
wysokość fundamentu 1000 mm

Masa stacji bez transformatora

z fundamentem 4800 kg
bez fundamentu 1600 kg

Odporność obudowy stacji na zwarcie łukowe:

po stronie SN 12,5 kA 
w ciągu 0,5 s
po stronie NN 16 kA 
w ciągu 0,5 s

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Atest nr 324


Stacja spełnia wymagania norm:

PN-88/E-05150, PN-91/E-05160/01, PN-89/E-06106, PN-92/E-08106, BN-90/3093-64, PBUE- Zeszyt 3 oraz w/g projektu normy IEC/SC: 17C.80.1, a także w zakresie badań łukowych w/g IEC/SC: 17C.80.1 Annex AA i PN-88/E-05150 Dodatek AA.
Stacja została zgłoszona do Urzędu Patentowego R.P. i oznaczona numerem P 308878.
Projekt techniczny stacji został zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007