Get Adobe Flash player
Home Miejskie STMC "Compact"

SMTC Compact

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STMC "COMPACT"

 

Stacja "Compact" jest miejską stacją do zasilania budynków mieszkalnych i towarzyszących miejskiego budownictwa osiedlowego. Może również zasilać budynki użyteczności publicznej, małe obiekty przemysłowe, a także place budowy.

trafo-compact-z1


Charakterystyka stacji

Układ elektryczny stacji stanowią trzy bloki funkcjonalne:
- rozdzielnica SN ( w układzie przelotowym lub końcowym)
- transformator
- rozdzielnica nn

Bloki rozdzielnicy średniego i niskiego napięcia stanowią samodzielną konstrukcję montowaną w obudowie stacji. Swobodny dostęp z trzech stron do rozdzielnic ułatwia ich okresowy przegląd i konserwację aparatury. W przypadku większej awarii możliwa jest szybka wymiana całego bloku rozdzielnicy SN i nn. Prefabrykowany fundament betonowy stosowany do stacji stacjonarnej STMC jak również prefabrykowane stalowe podstawy pozostałych stacji posiadają zabezpieczenie komory transformatora przed awaryjnym wyciekiem oleju w postaci szczelnej miski olejowej o pojemności 100% oleju transformatora największej mocy. Stacje mogą być wyposażone w kondesatory do kompensacji mocy biernej jak również w odgromniki. Montaż transformatora odbywa się od góry stacji po zdjęciu dachu zakrywającego komorę transformatorową. Stacja przystosowana jest do zasilania kablowego, kablami o przekroju 240 mm2 w izolacji polietylenowej.

W stacji istnieje możliwość instalowania transformatorów olejowych bez konserwatora oleju.
Konstrukcja stacji jest ocynkowana i malowana co zapewnia odporność na korozję przez okres minimum 10 lat.

Zalety stacji
 1. Małogabarytowość dzięki zastosowaniu nowej aparatury SN i nn o małych rozmiarach.
 2. Wielowariantowość w zakresie wyposażenia elektrycznego i budowy konstrukcjnej.
  - Stacja STMC, stacjonarna, posadowiona na fundamencie betonowym.
  - Stacja STMC-t, tymczasowa posadowiona na fundamencie metalowym przystosowana do niewielkich przemieszczeń (przesunięć w terenie).
  - Stacja STMC-p, przystosowana do pomiaru po stronie nn, posadowiona na fundamencie metalowym.
 3. Niewielki ciężar oraz pełna prefabrykacja pozwala na uruchomienie stacji bezpośrednio po jej ustawieniu i zmontowaniu transformatora.
trafo-compact-z2 trafo-compact-z3
Dane techniczne:

 

moc znamionowa stacji 630 KVA
moc transformatorów 100,160,250,400,630 kVA
napięcie znamionowe SN 7,2; 12; 17,5; 24 kV
prąd znamionowy szyn SN 315 A
napięcie znamionowe nn 0.4/0.231 kV
częstotliwość znamionowa 50 Hz
prąd znamionowy szyn zbiorczych nn i pola zasilającego 900 A
prąd znamionowy pól odbiorczych nn 400 A
prąd znamionowy 1 sek.szyn zbiorczych SN 12,5 kA
prąd znamionowy 1 sek.szyn zbiorczych nn 20 kA
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych nn 50 kA
obciążalność dobowa stacji 1,3 x Snt w ciągu 6 h
stopień ochronny IP-43
odporność łukowa w/g PN-88/E-05150 oraz IEC/SC:17C.80.1,p.AA6

Wymiary gabarytowe stacji:

STMC 2620x2150x1600 mm
STMC-t 2620x2150x1945 mm
STMC-p 2770x2150x1945 mm
średnia masa stacji (bez transformatora) 1800 kg

Badania typu: COBR Elektromontaż S.A. w Warszawie.

Świadectwo badań nr 14/LE/95

 

Stacja spełnia wymagania norm:

PN-86/E-05155, PN-92/E-08106, PN-IEC 739-1+AC(1994), PN-88/E-05150.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007