Get Adobe Flash player
Home Specjalne SPp

SPp

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SPp

 

Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 10 MVA i napięciu 30/6 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 30 kV i przeznaczona do zasilania urządzeń na napięcie 6 kV oraz stacji odbiorczych 6/0,5 kV.

trafo-spp-z1


Warunki eksploatacyjne
Stacja jest przeznaczona do instalowania w warunkach klimatu umiarkowanego: na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierającej gazów aktywnych chemicznie  lub zagrożonych wybuchem (oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny), na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza.
Układ i konstrukcja stacji
Układ stacji stanowią dwa oddzielne kontenery zamontowane na metalowych pontonach. Między kontenerami znajduje się stanowisko transformatora głównego (napowietrznego) 30/6 kV. W jednym kontenerze zamontowana jest rozdzielnica 30 kV, natomiast w drugim kontenerze rozdzielnica 6 kV i bateria kondensatorów 6 kV o mocy 2400 kWar.
W kontenerze z rozdzielnicą 30 kV urządzenia znajdują się po jednej stronie kontenera, a z drugiej strony znajduje się korytarz o szerokości 1200 mm.
W kontenerze z rozdzielnicą 6 kV i baterią kondensatorów 6 kV urządzenia rozmieszczone są dwustronnie, w środku występuje korytarz o szerokości 1300 mm. W zestaw kompletnej stacji wchodzi demontowalne ogrodzenie siatkowe dla transformatora głównego, demontowalna trasa kablowa do połączeń między kontenerami, oraz konstrukcje pod przyłącze napowietrzne 30 kV.
W stacji zastosowano nowoczesną aparaturę i urządzenia:
 • rozdzielnice średniego napięcia łukoochronne (bezpieczeństwo osób obsługujących)
 • wyłączniki próżniowe 36 kV (stacjonarne) i 6 kV (wysuwane)
 • izolatory z pojemnościowym dzielnikiem napięcia i sygnalizatorem kontroli obecności napięcia
 • zabezpieczenia cyfrowe typu multiMUZ lub MUPASZ, które tworzą kompletny system zabezpieczeń, sygnalizacji i automatyki pól średniego napięcia
 • blokady mechaniczne i elektryczne, które umożliwiają bezpieczną pracę urządzeń oraz bezpieczną obsługę rozdzielnic 30 kV i 6 kV
 • system ogrzewania i wentylacji z czujnikami do automatycznego sterowania temperaturą w kontenerach w okresie letnim i zimowym.
Dane techniczne:

Transformator główny 30/6 kV - typu TOb 10000/30

moc 10 MVA
napięcie górne 31 500 V
napięcie dolne 6,3 kV
grupa połączeń Yd5
napięcie zwarcia 7%

Rozdzielnica 30 kV

napięcie znamionowe izolacji 36 kV
napięcie robocze 30 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych 400 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 300 A
prąd znamionowy pola liniowego 150 A
prąd znamionowy szczytowy 12,5 kA
prąd znamionowy 1-sek. 6 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa Atest nr 481 (Instytut Energetyki)

Rozdzielnica 6 kV

napięcie znamionowe izolacji 12 kV
napięcie robocze 6,3 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych 1 250 A
prąd znamionowy pól rozdzielczych 630 A
prąd znamionowy szczytowy 80 kA
prąd znamionowy 1-sek. 31,5 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa wg PN-88/E-05150 31,5 kA

Bateria kondensatorów 6 kV

napięcie znamionowe 6 kV
całkowita moc kompensacyjna 2,4 MVar
ilość członów kondensatorowych 4
moc kompensacyjna każdego członu 600 kVar
prąd znamionowy baterii 231 A
prąd znamionowy szyn zbiorczych 500 A
prąd znamionowy 1-sek. 31,5 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa wg PN-88/E-05150 31,5 kA

Transformator potrzeb własnych - typu TNOSi 63/30

moc 63 kVA
napięcie górne 31 500 V
napięcie dolne 400/231 V
grupa połączeń Yzn5
napięcie zwarcia 6%

Ochrona przeciwporażeniowa

dla napięcia 30 kV i 6 kV - uziemienie ochronne
dla napięcia 0,4 kV   - instalacja realizowana w układzie sieciowym TN-C-S
sieć 30 kV i 6 kV pracują z punktem zerowym izolowanym

 

Schemat strukturalny:

trafo-spp-schemat

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007