Get Adobe Flash player
Home Specjalne SKl

SKl

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SKl
Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 630 kVA i napięciu 30/0,5 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja przystosowana jest do zasilania odbiorników o napięciu 500 V w sieci z izolowanym punktem zerowym i kontrolą stanu izolacji (np. odwodnienie kopalni).

trafo-SKl


Układ i konstrukcja stacji
Stację stanowi jeden kontener zamontowany na metalowym pontonie, przystosowany do przeciągania w terenie z czterech stron i podnoszenia za pomocą dźwigu. W kontenerze zlokalizowano rozdzielnice SN 30 kV, komorę transformatora głównego 630 kVA, rozdzielnice główną 0,5 kV, rozdzielnicę potrzeb własnych z transformatorem potrzeb własnych i zasilaczem prądu stałego 220 V z baterią akumulatorów, baterie kondensatorów 150 kVAr. Kontener wyposażony jest w oświetlenie podstawowe i awaryjne wnętrza, oświetlenie zewnętrzne, ogrzewanie i wentylację, zewnętrzną sygnalizację awaryjnego wyłączenia strony 0,5 kV, stojak na sprzęt BHP, stolik uchylny, kieszeń na dokumentację stacyjną. Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych. W pontonie stacji wydzielono misę olejowa dla transformatora 630 kVA. Podłoga kontenera pokryta wykładziną z materiału nie przewodzącego , ocieplona. Dach kontenera dwuspadowy, umożliwia odprowadzenie wody deszczowej poza osłony, ocieplany. Stacje są dostarczane do odbiorcy w całości (kontener + stojak 30 kV).
Kontrola i sygnalizacja stanu izolacji

Stan izolacji doziemnej sieci 0,5 kV kontrolowany jest za pomocą "Zabezpieczenia upływowego zespolonego" typu RRgZx-05. Zadaniem przekaźnika centralnego jest ciągła kontrola stanu izolacji sieci pod napięciem i wyłączeniu napięcia przy obniżeniu się rezystancji izolacji poniżej dopuszczalnej. Zadaniem przekaźnika blokującego jest kontrola rezystancji izolacji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i niedopuszczenie do podania napięcia w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej  dopuszczalnej. Urządzenie współpracuje z wyłącznikiem głównym Qo rozdzielnicy 0,5 kV wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Awaryjne wyłączenie Qo sygnalizowane jest przez układ sygnalizacji awaryjnego wyłączenia rozdzielnicy głównej RG (lampa sygnalizacyjna HV na zewnątrz kontenera).

Ochrona przeciwporażeniowa Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano:
  • dla napięcia 30 kV - uziemienie ochronne;
  • dla napięcia 0,5 kV - szybkie wyłączenie zasilania i kontrola stanu izolacji w stanie napięciowym i beznapięciowym;
  • dla napięcia 0,4 kV - szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.
Dane techniczne:

Transformator główny - 630/30

moc 630 kVA
napięcie górne 30  kV
napięcie dolne 0,525 kV
grupa połączeń Yyn0
napięcie zwarcia 6%

Rozdzielnica 6 kV - typu RS 12 m

prąd znamionowy szyn zbiorczych 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 25 A
prąd znamionowy szczytowy 50 kA
prąd znamionowy 1-sek. 17,7 kA
łukochronność 16 kA/0,5s typ A
stopień ochrony IP 43

Rozdzielnica 0,5 kV (RG) - typu RNL

napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 500 V
prąd znamionowy szyn zbiorczych 1 050 A
prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
prąd znamionowy 1-sek. 12,5 kA
stopień ochrony IP 3X

Bateria kondensatorów 150 kvar 0,5 kV - typu BKL - 150/25

napięcie znamionowe 500 V
całkowita moc kompensacyjna 150 kvar
ilość członów kondensatorowych 4
moce członów kondensatorowych 25/50 kvar
prąd znamionowy 165 A

Transformator potrzeb własnych

moc 10 kVA
napięcie górne 0,525 kVA
napięcie dolne 0,4/0,23 kV
grupa połączeń Dyn 5
napięcie zwarcia 1,33%

Rozdzielnica potrzeb własnych (RPW)

napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 400/230 V
prąd znamionowy 16A
stopień ochrony IP 3X

Ciężar całkowity stacji (bez transformatora): 7 000 kG

Schemat strukturalny:

schemat_SKl

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007