Get Adobe Flash player
Home Specjalne K1

K1

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU K1
Stacja przeznaczona jest do zasilania układów automatyki samoczynnej blokady linii SBL. Została zaprojektowana wg indywidualnych wymagań odbiorcy. Eksploatacja wraz z obsługą od wewnątrz prowadzona jest przez uprawniony personel służb energetycznych PKP, natomiast obwody odbiorcze dostępne od zewnątrz stacji obsługiwane są przez personel służb automatyki kolejowej.

trafo-k1-z1


Opis techniczny

Produkowane są następujące stacje:
- K1n - stacja trafo niesterowalna z rozdzielnicą SN z obsługą ręczną,
- K1s (SOs) - stacja trafo sterowalna obniżająca z rozdzielnicą SN sterowalną (dwa pola liniowe sterowalne),
- K1s (SPs) - stacja trafo sterowalna podwyższająca z rozdzielnicą SN sterowalną do zasilania pierścienia zasilającego stacje K1n i K1s (SOs).

W pierścieniu linii SN może pracować kilkanaście " stacji sekcyjnych" typu K1n i K1s (SOs).  Stacje sterowalne K1s monitorowane są przez system komputerowy BUSZ i w zależności od potrzeb zostają przełączone zdalnie do pozycji aktualnie wymaganej. Główne linie zasilające SN wyposażone są w stacjach zasilających w pełną automatykę zabezpieczeń i ciągłą kontrolę doziemienia. W pierścieniu oprócz stacji K1s mogą pracować stacje K1n tzn. stacje z dwoma polami liniowymi załączanymi ręcznie.
Stacje K1s i K1n są konstrukcyjnie zunifikowane. Liczbę pól odpływowych nn określa w zamówieniu odbiorca. Stacja typu K1s wyposażona jest w układ automatycznego zasilania prądem stałym o napięciu 220 V. Sposób komunikacji - sterowania zdalnego ustala odbiorca z producentem na etapie zamówienia. Istnieje możliwość adaptacji stacji "K" do innych funkcji oraz innego poziomu napięcia sieci odbiorczej nn.
Stacja transformatorowa typu "K" przewidziana do instalowania napowietrznego jako wolnostojąca w obudowie metalowej o wysokim stopniu odporności korozyjnej, może być "na życzenie" wykonana z drugimi drzwiami wejściowymi. Kolorystyka obudowy metalowej stacji wykonana jest zgodnie z życzeniami odbiorcy.

Producent stacji oczekuje na propozycje ze strony potencjalnych klientów w zakresie ich potrzeb odnośnie rozwiązań:
- funkcjonalnych,
- układów sterowania zdalnego,
- dostępności zewnętrznej do rozdzielnicy nn.
Jesteśmy gotowi spełnić każde wymagania odbiorcy w w/w zakresie dla serii stacji na bazie stacji "K".

Dane techniczne:
typ stacji transformatorowej K1s (SOs)-7, 2 / 6,3 kV
napięcie znamionowe izolacji rozdzielnicy SN 7,2 kV
napięcie robocze rozdzielnicy SN 6,3 kV
napięcie znamionowe izolacji rozdzielnicy nn 400 V
napięcie robocze rozdzielnicy nn 230/127 V
częstotliwość 50 Hz
moc transformatora 3,6 kVA
prąd znamionowy szyn zbiorczych i pól liniowych SN 160 A
prąd znamionowy pola transformatorowego SN 3,15 kA
prąd szczytowy rozdzielnicy SN 16kA
prąd 1-sek. rozdzielnicy SN 5kA
prąd znamionowy rozdzielnicy nn 40 A
Pomocnicze napięcie sterowania 220 V DC

SYSTEM SIECI

strona SN IT
strona nn TN-S
strona prądu stałego (220 V DC) IT

WYMIARY STACJI

długość 3 000 mm
szerokość 2 150 mm
wysokość 2 720 mm

OBRYS DACHU

długość 3 320 mm
szerokość 2 500 mm

MASA STACJI BEZ TRANSFORMATORA

1600 kg

 

Schemat strukturalny:

trafo-k1-schemat

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007