Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy CTS-PL1, CTS-PL2

CTS-PL1, CTS-PL2

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1 i CTS-PL2

Stacje transformatorowe tego typu przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg i autostrad,
- na terenach kopalń odkrywkowych,
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe, w innych obiektach, w których miejsce usytuowania odbiorników ulega zmianom.

trafo-ctspl1pl2-z1


Charakterystyka stacji
Stacje CTS-PL1 i CTS-PL2 są stacjami jednotransformatorowymi wykonywanymi jako końcowe. Składają się z jednopolowej rozdzielnicy SN, komory transformatorowej i rozdzielnicy nn. Całość zmontowana na wspólnej ramie z płozami stanowi kompletny prefabrykat. w polu transformatorowym wysokiego napięcia  w zależności od napięcia i mocy transformatora wbudowany jest rozłącznik z bezpiecznikami lub odłącznik z bezpiecznikami.
Łączniki mają napęd ręczny. Komora transformatora stacji wykonana jest dla transformatorów olejowych  bez konserwatora o mocy do 630 kVA. w polu zasilającym rozdzielnicy w stacjach o mocy do 250 kVA zabudowany jest rozłącznik typu LO-400, powyżej tej mocy - wyłącznik samoczynny typu APU-30A/630 lub APU-30A/1000 dla trafo o mocy 630 kVA.
Część odbiorcza rozdzielnicy nn składa się z 6 pól wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe PBD-2 na prąd do 400 A. Poza typowymi polami odbiorczymi istnieje możliwość rozszerzenia wariantowości tych pól o inne aparaty zaproponowane przez zamawiającego.
Dane techniczne:

 

Rozdzielnice średniego napięcia

CTS-PL1

CTS-PL2

napięcie znamionowe robocze kV 6, 10 15, 20
napięcie znamionowe izolacji kV 12 24
prąd znamionowy szczytowy kA 40 25
prąd znamionowy jednosekundowy kA 16 10
stopień ochrony IP43 IP43
moc transformatora 100, 160, 250, 400, 630 100, 160, 250, 400, 630

Rozdzielnice niskiego napięcia

moc transformatora kVA 100-250 400 630
napięcie znamionowe robocze V 380/220 380/220 380/220
napięcie znamionowe izolacji V 660
prąd znamionowy szczytowy kA 17 30 42
prąd znamionowy jednosekundowy kA 10 15 20
prąd znamionowy pola zasilającego A 400 630 1000
wymiary stacji:  szerokość mm 1640 1640
wysokość mm 2450 2800
głębokość mm 3450 3850
ciężar bez transformatora kg 1650 1900
ciężar z transformatorem kg 3340 3650
Schemat strukturalny:

trafo-ctspl1pl2-schemat

 

Stacje CTS-PL1 i CTS-PL2  spełniają wymagania norm:

BN-90/3093-64,
PN-88/E-05150,
PN-91/E-05160/01

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007