Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy STLm

STLm

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm
Stacje STLm przeznaczone są do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziane są do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie. Obsługa rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

stlm


Charakterystyka stacji

Stacje typu STLm, są stacjami w obudowie metalowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Obudowę ich stanowi konstrukcja z podwójnymi ścianami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, gięta, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja ocieplona jest wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy cynkowanej. Rama dolna i dach są również ocieplone. Podstawa stacji występuje w następujących wersjach:

 • fundament żelbetowy jak dla stacji żelbetowych serii STLmb,

 • rama metalowa przystosowana do posadzenia na blokach fundamentowych,

 • metalowe płozy,

Rodzina stacji STLm wykonywana jest w gabarytach stacji żelbetowych tzn. szerokość stała - 260 cm, długość od 300 cm do 800 cm. Istnieje możliwość wykonania stacji serii STLm w innych gabarytach na życzenie klienta. W stacjach przewidziano jako wyposażenie - wszystkie komponenty, które występują w stacjach STLmb tzn.:

 • rozdzielnice SN w izolacji powietrznej typu RSL war. 1 ÷ 7 prod. Elektromontaż Lublin,

 • rozdzielnice SN w izolacji SF6 wszystkich producentów,

 • rozdzielnice nn typu RNL prod. Elektromontaż Lublin.

Usytuowanie rozdzielnic SN i nn jak w stacjach żelbetowych: korytarz obsługi wspólny dla obu rozdzielnic, wydzielone stanowisko transformatora.
W stacjach przewidziano montaż transformatorów olejowych hermetycznych lub suchych o mocach do 1000 kVA. (Większe moce do uzgodnienia z producentem)

Stacje STLm-6; -7; -8 to stacje dwutransformatorowe.

Zalety stacji
 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy olejowej, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 3. Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie izolatorów reaktancyjnych do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN.\
 4. Możliwość realizacji pomiaru energii po stronie SN.
 5. Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją stałopowietrzną.
 6. Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
 7. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.
 8. Lekka konstrukcja stacji.
 9. Brak zjawisk roszenia poprzez ocieplenie budynku.
Dane techniczne:

 

Rozdzielnica SN
napięcie znamionowe (17,5 kV) 24 kV
poziom znamionowy
izolacji
doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy
ciągły
szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A, 630A
pola transformatorowego z rozdz. SF 63 A, 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12 kA, 16 kA
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA, 40 kA

Rozdzielnica nn:

napięcie znamionowe 400 V
napięcie izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1250 A, 1600 A
odpływów 250 A, 400 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA

Wymiary stacji: (bez fundamentu)
STLm- -3 -3,6 -4,3 -5 -6 -7 -8
dł.
(cm)
300 360 430 500 600 700 800
szer.
(cm)
260 260 260 260 260 260 260
wys.(cm) 290 290 290 290 290 290 290

 

 

Schemat strukturalny:

schemat_stlm

 

Stacja STLm spełnia wymagania normy:

PN-EN 62271-202:2007

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007