Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy STLm-3,4

STLm-3,4

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-3,4
Stacja STLm – 3,4 przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziana jest do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie.
Obsługa rozdzielnic z zewnątrz stacji.

stlm34


Charakterystyka stacji
Stacja typu STLm-3,4 jest stacją w obudowie metalowej z obsługą z zewnątrz. Obudowę stanowi konstrukcja z podwójnymi osłonami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, przetłaczana, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja może być ocieplana wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej. Podstawę stacji stanowią płozy metalowe. Istnieje możliwość wykonania stacji na fundamencie betonowym lub na ramie metalowej i ustawienia jej na bloczkach betonowych . Dostęp do urządzeń zapewniony jest z czterech stron stacji. Stacja może pracować w układzie końcowym lub pierścieniowym.

W stacji przewidziano następujące wyposażenie: .

 • Strona SN: rozdzielnica RSL produkcji Elektromontaż Lublin jedno- lub trzy-polowa

 • strona nn: rozdzielnica RNL produkcji Elektromontaż Lublin z możliwością zabudowania 20 odpływów 400 A oraz możliwością pomiaru energii i napięcia

 • Transformator: o mocy do 630 kVA, olejowy, hermetyczny lub suchy.

Zalety stacji
 1. Dzięki lekkiej budowie i wyposażeniu w płozy metalowe, stację można swobodnie przesuwać w terenie, na placach budowy.

 2. Komponenty stacji: rozdzielnice SN i nn wykonane jako samodzielne bloki , które łatwo można wymieniać.

 3. Możliwość pomiaru energii po stronie SN oraz nn.

 4. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy metalowej w płozach stacji do wychwytania ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 5. Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją powietrzną i SF6.

 6. Łatwy dostęp do komponentów stacji, z czterech stron.

 7. Pełna prefabrykacja, płozy połączone na stałe z obudową, pozwalają na uruchomienie stacji bezpośrednio po jej ustawieniu i zamontowaniu transformatora.

 8. Wariantowość posadowienia stacj.

Dane techniczne:
do 630 kVA
(17,5 kV) 24 kV
125 kV / 50 kV
145 kV / 60 kV
400 A, 630A
63 A, 200 A
12 kA, 16 kA
31,5 kA, 40 kA

Rozdzielnica nn:

400 V
660 V
1000 A, 1250 A
250 A, 400 A
16 kA
32 kA
340
240
260
3000

 

Stacja STLm-3,4 spełnia wymagania normy:

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007