Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy CTS-PL1-1W, CTS-PL2-1W

CTS-PL1-1W, CTS-PL2-1W

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W

Stacje transformatorowe typu CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg, autostrad i rurociągów;
- na terenach kopalń odkrywkowych i polach naftowych;
- sieci komunalnej w terenach wiejskich;
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe;
- w innych obiektach, w których miejsce usytuowania ulega zmianom.

trafo-ctspl11wpl21w-z1


Charakterystyka stacji
Stacja CTS-PL2-1W jest stacją jednotransformatorową. Rozdzielnica SN składa się z jednego pola transformatorowego wyposażonego w rozłącznik z bezpiecznikami typu ORB z napędem ręcznym.Zasilanie stacji odbywać się może za pośrednictwem linii napowietrznej lub kablowej.
W komorze jest ustwiony transformator olejowy bez konserwatora. Rozdzielnica nn składa się z pola zasilającego z wyłącznikiem APU-30A/1000 z napędem ręcznym i wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz od 4 do 10 pól odpływowych z wyłącznikami FB od 25 do 160 A i LA od 300 do 400 A wyposażonymi w wyzwalacze elektromagnetyczne i termiczne. Poza typowymi polami odbiorczymi istnieje możliwość rozszerzenia wartościowości tych pól o inne aparaty zaproponowane przez zamawiającego.
Wyposażenie dodatkowe
Stacja wyposażona jest w następujący sprzęt ochronny i dodatkowy:
 • drążek izolacyjny UDI-10
 • zaczep manewrowy do odłączników ZO
 • zaczep manewrowy do uziemiaczy ZU
 • chwytak manewrowy do bezpieczników Chm
 • wskaźnik neonowy SN
 • uziemiacz przenośny U3-03/1-13
 • lampa przenośna LHE -transformator bezpieczeństwa 20/24V
 • łączniki kabłąkowe (dla przesuwania stacji w terenie).
Dane techniczne:

 

Rozdzielnice średniego napięcia

napięcie znamionowe izolacji 12 kV 24kV
napięcie znamionowe robocze 6.10kV 15.2kV
prąd znamionowy szczytowy 40kA 25 kA
prąd znamionowy 1-sek. 16kA 10 kA

Rozdzielnica niskiego napięcia

napięcie znamionowe izolacji 660V
napięcie znamionowe robocze 380/220 V
prąd znamionowy szczytowy 17 kA 30kA 42 kA
prąd znamionowy 1-sek. 10 kA 15kA 20 kA
moc transformatora 100,160,250kVA 400 KVA 630kVA
ochrona przed porażeniem SN uziemienie
ochrona przed porażeniem nn zerowanie
stopień osłony komory trafo IP-23
stopień osłony pozastałych IP-43

Wymiary stacji

długość 3850 mm
szerokość 1900 mm
wysokość 4520 mm

 

Schemat strukturalny:

trafo-ctspl1-1w-pl2-1w-schemat

Stacja spełnia wymagania norm:

BN-90/3093-64 PN-88/E-05150 odpowiednik normy międzynarodowej IEC 298, PN-91/E-05160/01 odpowiednik normy międzynarodowej IEC 439-1

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007