Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy CTS-PL7, CTS-PL8

CTS-PL7, CTS-PL8

STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL7 i CTS-PL8

Stacje transformatorowe typu CTS-PL7 i CTS-PL8 przeznaczone są do zasilenia odbiorników niskiego napięcia na placach budów, w kopalniach odkrywkowych, na terenach zakładów przemysłowych. Ze względu na posadowienie na płozach mogą być użytkowane jako stacjonarne, jak i przesuwane.

trafo-ctspl78-z1


Charakterystyka stacji
Są wykonywane jako stacje przelotowe z zasileniem kablowym. Składają się z trójpolowej rozdzielnicy S.N.(pole transformatorowe i dwa pola liniowe) tworzącej jeden prefabrykat oraz komory transformatorowej i rozdzielnicy n.n. tworzącej drugi prefabrykat.
Połączenie rozdzielnicy S.N. z transformatorem wykonane jest kablami. W stacji przewidziano instalowanie transformatorów olejowych typu TNOSC, TNOST, TAOb-h i TO-h ( bez konserwatora). W stacjach o mocy do 250 kVA w polu zasilającym rozdzielnicy n.n. zabudowany jest rozłącznik typu LO-400, powyżej tej mocy wyłącznik samoczynny typu APU-30A.

Część odbiorcza rozdzielnicy n.n. jest w obydwu typach stacji jednakowa i składa się z 6 pól wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe PBD-2-400A.

Stacje te przeznaczone są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego. Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.

Dane techniczne:

 

CTS-PL7

CTS-PL8

Rozdzielnice średniego napięcia

napięcie znamionowe 7,2; 12 kV 17,5; 24 kV
moc transformatora 160-630 kVA 160-630 kVA
prąd znamionowy 40 kA 25 kA
stopień ochrony IP43 IP43

Rozdzielnice niskiego napięcia

napięcie znamionowe łączeniowe 0,4/0,231 kV 0,4/0,231 kV
napięcie znamionowe izolacji 0,66 kV 0,66 kV
prąd znamionowy szczytowy 17; 30; 42 kV 17; 30; 42 kV
prąd znamionowy pola zasilającego 400; 630; 100 A 400; 630; 1000 A

Wymiary stacji

S.N. n.n. S.N. n.n.
szerokość mm 1600 1800 1800 1800
wysokość mm 2450 2800 2800 2800
głębokość mm 2900 3800 3800 3800

Masa stacji

z transformatorem kg 4700 5000
bez transformatora kg 2700 3000

Ochrona od porażeń

strona S.N. uziemienie uziemienie
strona n.n. zerowanie zerowanie

 

Schemat strukturalny:

trafo-ctspl78-schemat

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007