Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy STB-2

STB-2

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STB-2

Stacja ta jest przeznaczona do stosowania na placach budowy, na terenie zakładów przemysłowych, na terenie kopalni odkrywkowych, stacji pomp itp. Stacja służy do zasilania sieci odbiorczej nn i może być zasilana z sieci SN o napięciu do 20 kV, linią napowietrzną lub kablową.

trafo-stb2-z1


Charakterystyka stacji
trafo-stb2-z2Stacja składa się z trzech części konstrukcyjnych: dwóch części rozdzielczych (nn i SN) oraz jednej transformatorowej. Na dachu części rozdzielczej SN umieszczone są odgromniki oraz stojak z izolatorami, służącymi do przyłączenia stacji do zasilającej linii napowietrznej. trafo-stb2-z3
W przypadku zasilania linią kablową, kabel zasilający jest wprowadzany do wnętrza rozdzielnicy SN Część transformatorowa stacji przeznaczona jest do ustawienia transformatora, i łączy konstrukcyjnie części nn i SN w jedną całość.
W stacji przewiduje się instalowanie transformatorów TAOa 630-800 kVA, oraz typu TAOb, TNOSa, TNOSb 630 kVA.
Dane techniczne:

 

Rozdzielnica średniego napięcia
Napięcie znamionowe 7.2, 12, 17.5 i 24 kV
Moc transformatora 630 lub 800 kVA
Prąd znamionowy szczytowy 40 KA
Rozdzielnica niskiego napięcia:
Napięcie znamionowe łączeniowe (kV) 0.4/ 0.231 kV
Napięcie znamionowe izolacji (kV) 0.5 kV
Prąd znamionowy szczytowy 50 kA
Stopień ochrony części rozdzielczych stacji IP 43
Stopień ochrony stanowiska transformatorowego IP 10
Wymiar stacji:
długość 4200 mm
szerokość 2200 mm
wysokość 5000 mm
Ochrona od porażeń
uziemienie Dla 7.2-24 kV
zerowanie Dla 0.4/ 0231 kV

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

BN-90/3093-64,
PN-88/E-05150,
PN-91/E-05160/01

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007