Get Adobe Flash player
Home Elektromontaż-Lublin RSL - standardowe
  ROZDZIELNICE TYPU RSL
- wykonanie standardowe

 

Rozdzielnice typu RSL (wariant 1, 2, 3, 5, 6, 7) przeznaczone są do stosowania w energetyce zawodowej, zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w typowych stacjach transformatorowych oraz w rozwiązaniach indywidulnych. Przystosowane są do współpracy z siecią SN 15 kV lub 20 kV.

rsl2


Opis techniczny

Jest to rozdzielnica w izolacji stało powietrznej o konstrukcji spawanej wykonanej z blach stalowych pokrytych powłokami malarskimi. Ze względu na typ zastosowanych rozłączników, rozdzielnica ta występuje w następujących wariantach:

WARIANT 1 - podziałka pola 650 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie tylnym (odwrotnym) typu OR424TU2 (OR424TU2/R), OR524T2A (OR424T2A/R) z napędami bezpośrednimi.

WARIANT 2 - podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu OR424PU2 (OR424PU2/R), OR524P2A (OR424P2A/R) z napędami pośrednimi.

WARIANT 3 - podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu NAL 24-6A-170 LEL (NAL 17,5-6A-170 LEL), NALF 24-6A-170 LL (NALF 17,5-6A-170 LL) z napędami pośrednimi.

WARIANT 5 - podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu KL 20/630-230-EUK (KL15/630-175-EUK), KLF 15/630-175-SU (KLF 20/630-230-SU) z napędami pośrednimi.

WARIANT 6 - podziałka pola 650 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie tylnym (odwrotnym) typu OM-24/T/UD/160, OMB-24/T/BD/160 z napędami bezpośrednimi.

WARIANT 7 - podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu OM-24/UD/160, OMB-24/BD/160 z napędami pośrednimi.

Pola  liniowe rozdzielnicy standardowo są wyposażone w izolatory reaktancyjne i gniazda neonowych wskaźników napięcia, poprzez które można również dokonywać fazowania kabli.

Sposób oznaczenia rozdzielnicy

oznacz

 

Dane techniczne:
napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
- pola liniowego i szyn  zbiorczych
- pola transformatorowego

400(630) A
40, 63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 16 kA
prąd znamionowy krótkotrwały 
(1-sek.) wytrzymywany
32 kA
stopień ochrony IP2X  lub 3X dla rozłączników
z napędem pośrednim
Gabaryty pól: [mm] Wariant 1 i 6 Wariant 2, 3, 5, 7
szerokość 650 850
głębokość 950 1000
wysokość 1950 1950

 

Schematy pól

 

schemat_rsl_stand

(*) - wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007