Get Adobe Flash player
Home Elektromontaż-Lublin RNL
  ROZDZIELNICE TYPU RNL

 

Rozdzielnice typu RNL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce i przemyśle. W szczególności mają zastosowanie w miejskich stacjach transformatorowych. Przystosowane są do pracy w sieci trójfazowej w układzie TN-C, TN-S lub TT.

rozdzielnica nN typu RNL


Opis techniczny

Rozdzielnica składa się z dwóch członów konstrukcyjnych. Pierwszy to pole zasilające (transformatorowe) z łącznikiem głównym. Drugi to zestaw pól odbiorczych z rozłącznikami bezpiecznikowymi

 1. Pole zasilające na życzenie zamawiającego może byś przystosowane do pomiaru prądu w trzech fazach, napięcia oraz może posiadać dodatkowy obwód potrzeb własnych (oświetlenie wewnętrzne). Pole to może być wyposażone w następujące typy łączników:roznn-rnl-z2 - RWS4 (APATOR)
  - R 1250 - rozłącznik
  - BSL 1600 - rozłącznik
  - OZK 1500 - odłącznik
  - LTL 4a-3x3/1250
  - wył. DPX 1250 (Legrand)
  - rozłącznik bezpiecznikowy (Jean Müler)
  - wył. C1251 (Schneider)
  - inne w/g życzeń zamawiającego
 2. Człon odbiorczy składający się z ilości pól liniowych do wyboru (4-12 szt.) może być wyposażony w następujące aparaty:
  - RBL 400 - rozłącznik bezpiecznikowy
  - SLBM 400 - rozłącznik bezpiecznikowy
  - RB2 - rozłącznik bezpiecznikowy
  - NSL 400 - rozłącznik bezpiecznikowy EFEN
  - ARS2 (APATOR)
  - inne w/g życzeń zamawiającego
 3. Na życzenie zamawiającego rozdzielnica może być dodatkowo wyposażona w:
  - człon pomiarowy z pomiarem półpośrednim energii czynnej i biernej,
  - człon oświetlenia ulic,
  - człon kompensacji prądu biegu jałowego transformatora.

 

Dane techniczne:
napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatowego 1250 A lub 1600 A
odpłwów 160 A, 250 A, 400 A lub 630 A
prąd znamionowy 1-sek obwodu głównego 20 kA lub 25 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 42 kA lub 62,5 kA
stopień ochrony IP2X

 

        Schemat strukturalny:

roznn-rnl-schemat

 Rozdzielnice RNL posiada Certyfikat Zgodności Nr 029/2012 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007