Get Adobe Flash player
Home Elektromontaż-Lublin ZMR
  ROZDZIELNICE  TYPU ZMR

 

Urządzenia rozdzielcze typu ZMR stanowią nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zmr


Opis techniczny
Konstrukcję szkieletową urządzeń ZMR stanowią elementy wykonane z blachy, cynkowane, perforowane i skręcane śrubami w całość. Dzięki temu uzyskano wysoki stopień unifikacji. Stosując elementy profilowe i odpowiednie łączniki można wykonać konstrukcję szaf o szerokim wachlarzu wymiarowym i dowolnej opcji wyposażenia w aparaturę krajową jak i importowaną taką jak:

- wyłączniki (DS.,MASTERPACT, MEGAMAX, FB, COMPACT NS, HLA);
- rozłączniki (RBL, SLBM, SLM, OESA, SR);
- styczniki (SLA, SV, SA, OKYM).

W rozdzielnicach ZMR przewidziano zastosowanie najnowszej generacji aparatury prod. Merlin Gerin (wyłączniki, styczniki) z zastosowaniem mikroprocesorów (sterowników) do sterowania, pomiarów, zabezpieczeń, kontroli i monitoringu wielkości elektrycznych oraz optymalizacji zachodzących procesów.

W układzie szynowym zastosowano szyny miedziane. W rozdzielnicach ZMR istnieje możliwość zastosowania aparatury produkcji zachodniej (ABB, Westinghouse, AEG, Schneider itp).

 

Zalety urządzeń systemu ZMR
 • Bezpieczeństwo i łatwość w obsłudze
 • Zwartość konstrukcji powodująca zmniejszenie wymiarów w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami tradycyjnymi
 • Otwartość konstrukcji pozwalająca na różnorodność wyposażenia urządzeń mogących spełnić funkcję rozdzielczą, sterowniczą, pomiarową, sygnalizacyjną, regulacyjną.
 • Możliwość wymiany kaset wraz z aparaturą bez wyłączania napięcia w urządzeniu.
 • Czteropozycyjność pól umieszczonych w kasetach (położenie pracy, próby, odłączenie i rozdzielenie).
 • Wysokie walory eksploatacyjne dzięki podzieleniu na bloki funkcyjne (blok aparatowy, blok szynowy, blok przyłączowy)
 • Możliwość łatwej przebudowy i rozbudowy w/g zmienionych potrzeb.

 

Dane techniczne
PARAMETR ZMR-1600 ZMR-2500 ZMR-4000
napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V 960 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola zasilającego 1 600 A 2 500 A 4 000 A
prąd znamionowy ciągły pól odpływowych

160 A; 250 A;

400 A; 630 A

160 A; 250 A;

400 A; 630 A

160 A; 250 A;

400 A; 630 A; 1000 A
prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywany 20 kA 30 kA 50 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 63 kA 105 kA
stopień ochrony IP2X lub IP3X

 

Rozdzielnica ZMR-4000 posiada Certyfikat Zgodności nr 032/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007