Get Adobe Flash player
Home Elektromontaż-Lublin RSs

 

ROZDZIELNICE STYCZNIKOWE SKRĘCANE TYPU RSs

 

Rozdzielnice stycznikowe skręcane typu RSs przeznaczone są do rozdziału energii,sterowania odbiorników elektrycznych oraz zabezpieczania odbiorników przed skutkami zwarć i przeciążeń.

roznn-rss-z1


Opis techniczny

roznn-rss-z2

 

Rozdzielnice stycznikowe typu RSs wykonane są w obudowach z blachy stalowej o gr. 2 mm. Różne typy obwodów mogą być skręcane w zestawy, tworząc technologiczną całość. Obudowy mogą być ustawiane w jednym ciągu lub skręcane ze sobą tyłami. Całość zostaje osłonięta z przodu drzwiami a z tyłu i z boków osłonami.

 

 

 

Rozdzielnice typu RSs w zależności od przeznaczenia wykonywane są jako:

 1. RSs - 100
  szafa zasilająca wyposażona w wyłącznik zwarciowy APU-30 max 1000A,przekładnik prądowy szynowy i odłącznik OZK-III-1500.
 2. RSs - 111
  szafa zasilająco-odpływowa wąska przeznaczona jest do zasilania układów stycznikowych i potrzeb własnych.
 3. RSs - 112
  szafa odpływowa wąska służy do mocowania stojaka stycznikowego.
 4. RSs - 121
  szafa zasilająco-odpływowa przeznaczona jest do zasilania układów sterowniczych, potrzeb własnych i automatyki.
 5. RSs - 122
  szafa odpływowa służy do mocowania stojaka stycznikowego.

Rozdzielnice stycznikowe typu RSs przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe izolacji 660 V
Napięcie znamionowe rozdzielnicy 380 V, 500 V
Częstotliwość znamionowa 50 HZ
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 400 A, 600 A, 1000 A
Prąd znamionowy ciągły szyn pomocniczych 300 A
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych 30 kA -50 kA
Stopień ochrony IP 42
Zgodność z normami:

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007