Get Adobe Flash player
Home Przewody szynowe AM, DM
PRZEWODY SZYNOWE MAGISTRALNE 1000, 1600, 2300 A
TYPU AM, DM

Przewody szynowe magistralne typu AM i DM przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w obiektach przemysłowych. Mogą mieć zastosowanie do zasilania rozdzielnic, przewodów szynowych rozdzielczych i odbiorników dużej mocy. Przeznaczone są do instalowania wnętrzowego w warunkach klimatu umiarkowanego.

inne-szp


Opis techniczny

Przewód szynowy składa się z układu 2 szyn aluminiowych ( AM) lub duraluminiowych ( DM ) na fazę zamocowanych w specjalnych izolatorach i osłoniętych obudową. Szyny przewodu na całej długości (oprócz końców przeznaczonych do wykonania połączeń) są izolowane wężem termokurczliwym. Dla zmniejszenia indukcyjności przewodu w pakiecie są umieszczone szyny dwóch różnych faz. Zasilanie ciągu przewodu szynowego wykonuje się za pomocą skrzynki szynowej czołowej. Do zmiany kierunku ciągu przewodu szynowego stosuje się elementy kątowe. Dla wykonania rozgałęzienia przewodu szynowego służą elementy rozgałęźne. Odpływy od przewodu szynowego wykonuje się za pomocą skrzynek: szynowych, kablowych lub łącznikowych. Do zakończenia ciągu przewodów szynowych stosuje się elementy zakończeniowe.

Produkowane są następujące rodzaje elementów przewodów:
 • Element prosty l = 1 m
 • Element prosty l = 1,5 m
 • Element prosty l = 3 m
 • Element kątowy pionowy skręt w górę
 • Element kątowy pionowy skręt w dół
 • Element kątowy poziomy skręt w lewo
 • Element kątowy poziomy skręt w prawo
 • Element rozgałęźny w prawo
 • Element rozgałęźny w lewo
 • Element zakończeniowy
 • Skrzynka szynowa czołowa (zasilająca)
 • Skrzynki szynowe boczne do 1600 A
 • Skrzynki kablowe do 630 A
 • Skrzynki łącznikowe 160 – 630 A
 • Osłona połączeń

 

Dane techniczne:

Typ przewodu

Napięcie znamionowe Znamionowy prąd ciągły Znamionowy prąd szczytowy
V A kA

AM 13

500 1000 40

AM 15

500 1600 55

AM 17

500 2300 80

DM 13

500 1000 52,5

DM 15

500 1600 85

DM 17

500 2300 105

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007