Get Adobe Flash player
Home Rozłączniki RBL-400
Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400

Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400 jest przeznaczony do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których płyną prądy robocze oraz wyłączania prądów zwarciowych w trójfazowych sieciach przemysłowych i komunalno-bytowych.

iw-rbl400


Zastosowanie

Oprócz bezpośredniego zastosowania rozłączników RBL-400 w polach odbiorczych rozdzielnicy nn w stacjach "Compact", istnieje możliwość stosowania RBL-400 w obecnie produkowanych urządzeniach elektrycznych np. ZMR, ZUR, ELMO-GW, RN itp. Pokrywa uziemiająca typu PU-RBL-25 posiada mostki uziemiające z zaciskiem WR-22. Pokrywę zakłada się na podstawę rozłącznika RBL-400.
Deklarujemy daleko idącą współpracę z zainteresowanymi, w zakresie projektowania i podjęcia produkcji nowych urządzeń, bazujących na oferowanym rozłączniku RBL-400.

Normalne warunki pracy
  Wysokość miejsca zainstalowania 2000 m
  Temperatura otoczenia:
  - szczytowa krótkotrwałą: +400C (313 K)
  - najwyższa średnia w ciągu doby +350C (308 K)
  - najniższa długotrwała -400C (233 K)
  Najwyższa wilgotność względna powietrza:
  - w temperaturze +400C (313 K) 50%
  - w temperaturze +200C (293 K) 90%
  Położenie pracy - pionowe z dopuszczalnym odchyleniem od pionu głównych osi rozłącznika nie przekraczającym 150.
  Przekroje przyłączonego przewodu do 3x240 mm2.

    

   Dane techniczne:

    

   znamionowe napięcie izolacji 660V
   częstotliwośc znamionowa 50Hz
   znamionowe napięcie łączeniowe 660V
   prąd znamionowy ciągły 400A (250A)
   znamionowy prąd szczytowy 50 kA
   rezystencja izolacji 10 MW
   znamionowa częstość łączenia zwykła 1/h
   znamionowa częstość łączenia dorywcza w ciągu co najmniej 2 minut 2/h
   trwałość mechaniczna 1000 cykli przestawieniowych
   kategoria użytkowania AC 21 (AC 22)
   zdolność łączenia zwykła przy 660V i cos j 0.95 (cos j 0.65) 400A (250A)
   zdolność łączenia dorywcza przy 720V i cos j 0.95 (cos j 0.65) 600A (1000A)
   trwałośc łączenia przy 660V i cos j 0.95 (cos j 0.65) 50 cykli łączeniowych
   typ wkładki bezoiecznikowej WT - 2/T
   stopień ochrony IP 2X
   maksymalny kąt odchylenia pokrywy od podstawy bez jej wypadnięcia 1400
   masa z wkładkami bezpiecznikowymi 8,7 kg

    

   Rysunek:

   iw-rbl400-schemat

   Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
   i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
   SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
   Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
   Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
   Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

    

   Zalety stacji

   1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

   2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

   3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

   4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

   5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

   6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

   Dane techniczne:

   17,5 kV 24 kV

   95 kV / 38 kV

   125 kV / 50 kV
   110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
   400 A, 630 A
   200 A
   16 kA
   40 kA

   Rozdzielnica nn:

   420 V
   690 V
   1250 A
   400 A
   16 kA
   32 kA

   Wymiary gabarytowe stacji:

   3 000 mm
   1 600 mm
   1 960 mm
   1 000 mm

   Masa stacji bez transformatora:

   8 000 kg

   Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
   Certyfikat nr 002/2008
   ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

    

   Schemat strukturalny:

    

   Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

   - PN-EN 61330:2001
   - PN-EN 60298:2000
   - PN EN 60694:2004
   - PN EN 60529:2003
   - PN-EN 60439-1:2003
   PN-EN 62271-202:2007