Get Adobe Flash player
Home Pulpity sterownicze
Pulpity sterownicze PSc

Pulpity sterownicze typu PSc przeznaczone są do stosowania w układach zdalnego sterowania i kontroli pracy napędów, zespołów napędowych, ciągów technologicznych itp.

usps-pcs-z1


Charakterystyka techniczna
usps-pcs-schemat Konstrukcje pulpitów PSc wykonywane są w dwóch wersjach w zależności od kształtu profilu pulpitu. Podstawową grupę kształtów pulpitów pokazano na rysunku po prawej stronie (kliknij, aby powiększyć). Pulpity sterownicze są wykonywane z profilowanych blach złączonych przez spawanie ustawionych na ramie z ceownika, która stanowi integralną część pulpitu.
Ścianki boczne pulpitów mogą być przystosowane do zestawiania z sąsienimi pulpitami. Pulpity PSc można ustawić jako przyścienne lub wolnostojące wewnątrz budynku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Aparaturę sterowniczą i sygnalizacyjną umieszcza się na płycie pulpitu i ekranu. Aparaty nie służące bezpośrednio do manipulacji lub obserwacji można montować wewnątrz pulpitu na ocynkowanych ceownikach perforowanych. Przewody i kable wyprowadzane są od spodu przez dławiki umieszczone w dnie pulpitu.
Oznaczenia typów pulpitów

Pulpity mają oznaczenia literowo-liczbowe. Litery określają profil pulpitów, a liczby - ich znamionowe wymiary.

Przykład oznaczenia typu pulpitu:

B [X] [Y]

B 129

 

określa pulpit o profilu B tj. podcięty o szerokości 1200 mm [12] i głębokości 900 mm [9]. Wysokość wszystkich pulpitów wynosi 950 mm.

 

D [X] [Y] - [Z] a                                 (gdzie "a" - oznacza ekran uchylny)

D 126 - 6a

 

określa pulpit o profilu D tj. pulpit podcięty z ekranem o szerokości 1200 mm [12], głębokości 600 mm [6], z uchylnym ekranem o wysokości 600 mm [6].

Obecnie produkowane są n/w pulpity:

B 66 D 66 - 6a D 99 - 6a
B 69 D 66 - 12a D 99 - 12a
B 96 D 69 - 6a D 126 - 6a
B 126 D 69 - 12a D 126 - 12a
B 129 D 96 - 6a D 129 - 6a
D 96 - 12a D 129 - 12a

Pulpity innych wymiarów wykonujemy jako nietypowe na życzenie.

 

  Dane techniczne:

   

  napięcie znamionowe sterownicze do 380 V
  stopień ochrony osłon IP-40
  Warunki środowiska pracy:
  temperatura otoczenia +50C do 350C
  względna wilgotność powietrza 75% przy temp. +350C

   

   

  Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
  i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
  SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
  Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
  Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
  Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

   

  Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

  Dane techniczne:

  17,5 kV 24 kV

  95 kV / 38 kV

  125 kV / 50 kV
  110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
  400 A, 630 A
  200 A
  16 kA
  40 kA

  Rozdzielnica nn:

  420 V
  690 V
  1250 A
  400 A
  16 kA
  32 kA

  Wymiary gabarytowe stacji:

  3 000 mm
  1 600 mm
  1 960 mm
  1 000 mm

  Masa stacji bez transformatora:

  8 000 kg

  Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
  Certyfikat nr 002/2008
  ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

   

  Schemat strukturalny:

   

  Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

  - PN-EN 61330:2001
  - PN-EN 60298:2000
  - PN EN 60694:2004
  - PN EN 60529:2003
  - PN-EN 60439-1:2003
  PN-EN 62271-202:2007