Get Adobe Flash player
Home Obsługa wewnętrzna

Stacje betonowe z obsługą wewnętrzną

STLmb-3
 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLmb-3

 

Stacje STLmb-3 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowane są do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Stacja STLmb-3

Więcej…

STLmb-3,6
 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLmb-3,6

 

Stacje STLmb-3,6 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowane są do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

stlmb36

Więcej…

STLmb
 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLmb

 

Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa 15-20/0,4 kV z transformatorem o mocy 1000 kVA przystosowana jest do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego odbiorców komunalnych z sieci kablowej 15 kV lub 20 kV.

stacja transformatorowa STLmb

Więcej…

STLmb-5
 

 

STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-5

 

Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-5 przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego, promieniowego lub pierścieniowego z odgałęzieniem odbiorców komunalnych z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym. Może być również użyta do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowana jest do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Stacja STLmb-5

Więcej…

STLmb-6
 

 

STACJA DWUTRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-6

 

Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-6 przeznaczona jest do zasilania większej liczby odbiorców komunalnych z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Przystosowana jest do obsługi rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Stacja STLmb-6

Więcej…

Więcej artykułów…