Get Adobe Flash player
Home Specjalne

Stacje w obudowie metalowej - specjalne

SPp
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SPp

 

Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 10 MVA i napięciu 30/6 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 30 kV i przeznaczona do zasilania urządzeń na napięcie 6 kV oraz stacji odbiorczych 6/0,5 kV.

trafo-spp-z1

Więcej…

SKk
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SKk
Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 630 kVA i napięciu 6/0,5 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja przystosowana jest do zasilania odbiorników o napięciu 500 V w sieci z izolowanym punktem zerowym i kontrolą stanu izolacji (np. odwodnienie kopalni).

trafo-skk-z1

Więcej…

SKl
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SKl
Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 630 kVA i napięciu 30/0,5 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja przystosowana jest do zasilania odbiorników o napięciu 500 V w sieci z izolowanym punktem zerowym i kontrolą stanu izolacji (np. odwodnienie kopalni).

trafo-SKl

Więcej…

LCTS
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU LCTS
Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn typu LCTS przystosowane są do pracy w tropiku i przeznaczone są do instalowania na zewnątrz jako jednostki wolnostojące, posadowione na betonowym fundamencie.

trafo-lcts-z1

Więcej…

K1
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU K1
Stacja przeznaczona jest do zasilania układów automatyki samoczynnej blokady linii SBL. Została zaprojektowana wg indywidualnych wymagań odbiorcy. Eksploatacja wraz z obsługą od wewnątrz prowadzona jest przez uprawniony personel służb energetycznych PKP, natomiast obwody odbiorcze dostępne od zewnątrz stacji obsługiwane są przez personel służb automatyki kolejowej.

trafo-k1-z1

Więcej…