Get Adobe Flash player
Home Na plac budowy

Stacje w obudowie metalowej - na plac budowy

STLm
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm
Stacje STLm przeznaczone są do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziane są do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie. Obsługa rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

stlm

Więcej…

STLm-3,4
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-3,4
Stacja STLm – 3,4 przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziana jest do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie.
Obsługa rozdzielnic z zewnątrz stacji.

stlm34

Więcej…

CTS-PL1, CTS-PL2
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1 i CTS-PL2

Stacje transformatorowe tego typu przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg i autostrad,
- na terenach kopalń odkrywkowych,
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe, w innych obiektach, w których miejsce usytuowania odbiorników ulega zmianom.

trafo-ctspl1pl2-z1

Więcej…

CTS-PL1-1W, CTS-PL2-1W
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W

Stacje transformatorowe typu CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg, autostrad i rurociągów;
- na terenach kopalń odkrywkowych i polach naftowych;
- sieci komunalnej w terenach wiejskich;
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe;
- w innych obiektach, w których miejsce usytuowania ulega zmianom.

trafo-ctspl11wpl21w-z1

Więcej…

CTS-PL7, CTS-PL8
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL7 i CTS-PL8

Stacje transformatorowe typu CTS-PL7 i CTS-PL8 przeznaczone są do zasilenia odbiorników niskiego napięcia na placach budów, w kopalniach odkrywkowych, na terenach zakładów przemysłowych. Ze względu na posadowienie na płozach mogą być użytkowane jako stacjonarne, jak i przesuwane.

trafo-ctspl78-z1

Więcej…

Więcej artykułów…