Get Adobe Flash player
Home Elektromontaż-Lublin

Rozdzielnice niskiego napięcia produkowane przez Elektromontaż-Lublin

  ROZDZIELNICE TYPU RNL

 

Rozdzielnice typu RNL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce i przemyśle. W szczególności mają zastosowanie w miejskich stacjach transformatorowych. Przystosowane są do pracy w sieci trójfazowej w układzie TN-C, TN-S lub TT.

rozdzielnica nN typu RNL

Więcej…

  ROZDZIELNICE  TYPU ZMR

 

Urządzenia rozdzielcze typu ZMR stanowią nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zmr

Więcej…

ROZDZIELNICE  TYPU ZUR
Rozdzielnice jednoczłonowe typu ZUR są przeznaczone do podziału energii elektrycznej oraz zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 500V. Rozdzielnice typu ZUR mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice główne- w stacjach transformatorowych-rozdzielczych, oddziałowe lub manewrowo-stycznkowe.

roznn-zur-z1

Więcej…

 

ROZDZIELNICE STYCZNIKOWE SKRĘCANE TYPU RSs

 

Rozdzielnice stycznikowe skręcane typu RSs przeznaczone są do rozdziału energii,sterowania odbiorników elektrycznych oraz zabezpieczania odbiorników przed skutkami zwarć i przeciążeń.

roznn-rss-z1

Więcej…