Get Adobe Flash player
Home Produkcja Inne produkty

Inne wyroby

PRZEPUSTY KABLOWE PKL

Przepusty kablowe PKL przeznaczone są do uszczelniania kabli, przewodów, ewentualnie rur prowadzonych przez elementy budowlane.
Spełniają one funkcje uszczelniające i chronią przed:

  • skutkami zawilgocenia kabli, przewodów, urządzeń elektrycznych, zalewania wodą fundamentów, piwnic,
  • przedostawaniem się wyziewów chemicznych, gazów.

Najczęściej montowane są w fundamentach w ziemi.

pkl

Więcej…

PRZEWODY SZYNOWE MAGISTRALNE 1000, 1600, 2300 A
TYPU AM, DM

Przewody szynowe magistralne typu AM i DM przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w obiektach przemysłowych. Mogą mieć zastosowanie do zasilania rozdzielnic, przewodów szynowych rozdzielczych i odbiorników dużej mocy. Przeznaczone są do instalowania wnętrzowego w warunkach klimatu umiarkowanego.

inne-szp

Więcej…

Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400

Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400 jest przeznaczony do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których płyną prądy robocze oraz wyłączania prądów zwarciowych w trójfazowych sieciach przemysłowych i komunalno-bytowych.

iw-rbl400

Więcej…

Próbnik napięcia typu SP-30

Próbnik napięcia przeznaczony jest do współpracy z sygnalizatorem napięcia SN-30, który służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni SN.

sp-30

Więcej…

Sygnalizator faz typu SF-30

Sygnalizator faz SF-30 służy do wskazywania zależności fazowych między dwoma układami sygnalizatorów SN-30 i przekaźników blokady PB-30, kontrolującymi obecność napięcia w rozdzielnicach SN.

sf30.jpg30

Więcej…

EZAS - ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIOWO - STEROWNICZY

Mikroprocesorowy Zespół Zabezpieczeniowo−Sterowniczy  typu  EZAS jest nowoczesnym urządzeniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stosowanej w nadzorowaniu rozdzielnic średniego napięcia.

EZAS

Więcej…

SN-30 - SYGNALIZATOR NAPIĘCIA

Sygnalizator napięcia SN-30 służy do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach wnętrzowej rozdzielni SN.

sn-30

Więcej…

PB-30 - PRZEKAŹNIK BLOKADY ŁĄCZENIOWEJ

Przekaźnik PB-30 służy do blokowania załączenia uziemnika w polu rozdzielni SN jeżeli na jego zaciskach panuje napięcie.

pb-30

Więcej…

LP-10 i LP-11 - ŁĄCZNIKI POMOCNICZE

Łączniki pomocnicze LP-10 i LP-11 służą do precyzyjnego i powtarzalnego odwzorowywania stanu łączników WN.

PSO

Więcej…

Pulpity sterownicze PSc

Pulpity sterownicze typu PSc przeznaczone są do stosowania w układach zdalnego sterowania i kontroli pracy napędów, zespołów napędowych, ciągów technologicznych itp.

usps-pcs-z1

Więcej…