Kontakt

REVICO S.A.

Mirosław 39C
09-472 Słupno

tel: 24 365-83-00
faks: 24 365-83-03
e-mail: revico@revico.pl

ODDZIAŁ ELEKTROMONTAŻ WROCŁAW
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław

tel.: 71 3884 800
faks: 71 3884 805
e-mail: wroclaw@revico.pl

Rynek Budownictwa i Infrastruktury
ul. Staniewicka 12
03-310 Warszawa

tel. 22 675 78 30
faks: 22 620 30 23
e-mail: biuro.warszawa@revico.pll

Biuro Sprzedaży Katowice
tel. 607 774 114
e-mail: biuro.katowice@revico.pl