Kontakt

REVICO S.A.

Mirosław 39C
09-472 Słupno

tel: 24 365-83-00
faks: 24 365-83-03
e-mail: revico@revico.pl

ODDZIAŁ ELEKTROMONTAŻ WROCŁAW
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław
tel.: 71 388 48 00
faks: 71 388 48 05
e-mail: wroclaw@revico.pl
Rynek Budownictwa i Infrastruktury
ul. Barkocińska 6/2A
03-543 WARSZAWA
tel. 22 675 78 30
faks: 22 620 30 23
e-mail: biuro.warszawa@revico.pl
 

Biuro Sprzedaży Katowice

tel. 607 774 114
e-mail: biuro.katowice@revico.pl