ROZDZIELNICE TYPU RS-12

105 x 65 x 42 cm

Opis techniczny

Rozdzielnica typu RS-12 jest rozdzielnicą przedziałową, w osłonie metalowej, z izolacją stało-powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnicy RS-12 mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków.

 

Pola rozdzielcze RS-12 charakteryzują się:

 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad, mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.

 

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 12  kV
Napięcie robocze: do 12  kV
Poziom znamionowy izolacji :

napięcie probiercze udarowe  PN; ГОСТ

napięcie probiercze 1min. 50Hz PN; ГОСТ

 

75; 85 kV

28/32; 42/48 kV

Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych do 2500 A
Znamionowy prąd ciągły pól :

pole z wyłącznikiem (odcinaczem)

pole ze stycznikiem i wkładką bezp.

pole jednoczłonowe

 

do 2500 A

250 A

do 1250 A

Znamionowy prąd szczytowy :

 

do 100 kA

 

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany:

 

do 40 kA/3s
Odporność na działanie łuku wewnętrznego PN-EN 62271-200:2007:

 

40 kA/1s
Klasyfikacja IAC AFLR
Stopień ochrony IP 4X, IP54
Układ szyn zbiorczych – pojedynczy P40x10, 2xP40x10

lub 2x80x10

Masa pojedynczego pola rozdzielnicy

(bez członu wysuwnego)

~650 kg
Gabaryty (bez osłon zewnętrznych):

szerokość [mm]

 

głębokość [mm]

wysokość [mm]

 

600; 650; 700; 750,900, 1000

1150 do 1400

2000­ do 2300

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-12 spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN-62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie „.
 • PN-EN 60694:2004 ” Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą „.
 • IEC 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne „.
 • ГОСТ 14693:1990 „Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металической оболочке”.
 • ГОСТ 1516.3-96 „Электрообоудванне переменного тока на напряженя от 1 до 750 кВ „.