Rynek Budownictwa i Infrastruktury

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące dokumentację wykonawczą, kompletację dostaw, prace elektromontażowe, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz rozmaitość rozwiązań technicznych i zastosowanych urządzeń, daje nam solidne podstawy i wiedzę do prowadzenia dużych projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych „pod klucz”, w których występujemy jako Generalny Wykonawca.
Wyróżnia nas kompleksowość oferowanych usług w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Realizujemy projekty obejmujące swoim zakresem kompletne systemy i instalacje sieci kablowych i rozdzielnic niskiego napięcia, systemy napięcia gwarantowanego, układy napędowe silnik-przemiennik/soft-start, instalacje oświetleniowe, odgromowe, p-poż., alarmowe, monitoringu, (CCTV), instalacje kabli grzejnych, wszystkie instalacje i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx.

Instalacje elektryczne Kompleksowo – hale, biurowce, galerie... czytaj więcej
Instalacje teletechniczne BMS, KD/RCP, SSWiN, CCTV, SAP, DSO... czytaj więcej
Produkty Rozdzielnice SN i nN, stacje transformatorowe i in.... czytaj więcej