Get Adobe Flash player
Home Produkcja Rozdzielnice nn

Rozdzielnice nN

Produkowane przez naszą firmę rozdzielnice nN są dedykowane dla szerokiego rynku odbiorców - jak np. obiekty handlowe, przemysł, instytucje publiczne, energetyka zawodowa. Swoją funkcjonalność i uniwersalność zawdzięczają nowoczesnym rozwiązaniom stosowanym podczas ich budowy. Ich główne zalety, to elastyczność, łatwość obsługi i pełne bezpieczeństwo podczas eksploatacji.

  ROZDZIELNICE TYPU xEnergy

 

Rozdzielnice systemu xEnergy służą do rozdziału energii elektrycznej oraz sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wykorzystywane są zarówno w energetyce, jak też budownictwie i przemyśle. Produkowane są w technologii modularnej, w technice stacjonarnej i wysuwnej, w wykonaniu przyściennym i wolnostojącym.

 

xenergy

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU QuiXtra 630

QuiXtra 630 została zaprojektowana jako szereg obudów systemowych. Jest kompletnym rozwiązaniem w zakresie niskonapięciowych rozdzielnic dystrybucyjnych do 630 A stosowanych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym.

 

quixtra630

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU QuiXtra 4000

 

QuiXtra 4000 została zaprojektowana jako typoszereg obudów systemowych oraz jako rozszerzenie linii QuiXtra 630. Stanowi kompletne rozwiązanie dla niskonapięciowych rozdzielnic do 4000 A, stosowanych w przemyśle i handlu.

quixtra

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU SEN Plus

 

Rozdzielnica SEN Plus charakteryzuje się dużą elastycznością, dostępnością i niezawodnością. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że system SEN Plus dedykowany jest dla szerokiego rynku odbiorców i dla każdej z możliwych aplikacji.

SEN Plus1

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU OKKEN

 

Okken - jest to rozdzielnica niskiego napięcia o modułowej budowie, przeznaczona do dystrybucji energii oraz zasilania i sterowania silników elektrycznych. Zaprojektowana przede wszystkim dla zakładów przemysłowych, obiektów infrastrukturalnych i innych budowli funkcjonalnych, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu.

Okken

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RNZ

 

Rozdzielnice przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 500 V. Mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe.

RNZ

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RNW
Rozdzielnice typu RNW przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 690 V. Ich konstrukcja pozwala na przenoszenie prądów roboczych do 5000 A.

RNW

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU RNL

 

Rozdzielnice typu RNL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce i przemyśle. W szczególności mają zastosowanie w miejskich stacjach transformatorowych. Przystosowane są do pracy w sieci trójfazowej w układzie TN-C, TN-S lub TT.

rozdzielnica nN typu RNL

Więcej…

  ROZDZIELNICE  TYPU ZMR

 

Urządzenia rozdzielcze typu ZMR stanowią nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zmr

Więcej…

ROZDZIELNICE  TYPU ZUR
Rozdzielnice jednoczłonowe typu ZUR są przeznaczone do podziału energii elektrycznej oraz zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu roboczym do 500V. Rozdzielnice typu ZUR mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice główne- w stacjach transformatorowych-rozdzielczych, oddziałowe lub manewrowo-stycznkowe.

roznn-zur-z1

Więcej…

Więcej artykułów…