Get Adobe Flash player
Home Produkcja Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN

Nowoczesne rozdzielnice średniego napięcia, które odpowiadają za przyjęcie i rozdział energii elektrycznej, wyróżniają się precyzyjnym i długotrwałym działaniem bez konieczności częstych konserwacji. Ich niezawodna praca powoduje, że na szeroką skalę stosuje się je w sieciach energetycznych zarówno w energetyce przemysłowej, jak też zawodowej.

  ROZDZIELNICE TYPU RS-17 i RS-24

 

Rozdzielnice przedziałowe przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do odpowiednio: 17 kV i 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

rs-17 i 24 800

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU RS-12

 

Rozdzielnice przedziałowe przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do 12 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

rs-12

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RS-12m

 

Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do 12 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

rs-12m

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RDGm-12

 

Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do 12 kV. Posiadają stopień ochrony IP-54 i nadają się do stosowania w szczególnie trudnych warunkach pracy.

RDGm-12

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RSU

 

Rozdzielnice typu RSU są przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 24kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

RSU

Więcej…

  ROZDZIELNICE TYPU RSL
- wykonanie standardowe

 

Rozdzielnice typu RSL (wariant 1, 2, 3, 5, 6, 7) przeznaczone są do stosowania w energetyce zawodowej, zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w typowych stacjach transformatorowych oraz w rozwiązaniach indywidulnych. Przystosowane są do współpracy z siecią SN 15 kV lub 20 kV.

rsl2

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU RSL 
- wykonanie łukoochronne
Rozdzielnice typu RSL (wariant 2, 3, 4, 5, 7) przeznaczone są do stosowania w energetyce zawodowej, zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w typowych stacjach transformatorowych oraz w rozwiązaniach indywidualnych. Przystosowane są do współpracy z siecią SN 15 kV lub 20 kV i mogą być elementami systemu automatyki sieciowej średniego napięcia ASL umożliwiającymi lokalny (w stacji) nadzór, wykrywanie, lokalizację i sygnalizację zwarć w sieciach kablowych o układzie pierścieniowym, zdalny monitoring prądów fazowych w polu zasilającym rozdzielnicy (oraz opcjonalnie w polu zasilającym) poprzez radiową sieć trunkingową.

rsl_luko

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU Mm-20
Pola typu Mm-20 można stosować w miejskich stacjach transformatorowych tradycyjnych oraz w rozwiązaniach indywidualnych. Przeznaczone są one do instalowania w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Pola zaprojektowano jako przyścienne lub wolnostojące.

rozsn-mm20-z1

Więcej…

ROZDZIELNICE TYPU SM6
Rozdzielnice średniego napięcia na licencji Schneider Electric. Gamę SM6 tworzą pola modułowe w obudowie metalowej wyposażone w aparaturę stacjonarną lub wysuwną wykorzystującą w procesach łączeniowych sześciofluorek siarki (SF6) lub próżnię. Pola SM6 umożliwiają realizowanie strony SN w sieciowych stacjach transformatorowych SN/nn i stacji abonenckich lub rozdzielczych dla napięć do 24 kV.

SM6

Więcej…