Get Adobe Flash player
Home Zakład w Płocku SM6
ROZDZIELNICE TYPU SM6
Rozdzielnice średniego napięcia na licencji Schneider Electric. Gamę SM6 tworzą pola modułowe w obudowie metalowej wyposażone w aparaturę stacjonarną lub wysuwną wykorzystującą w procesach łączeniowych sześciofluorek siarki (SF6) lub próżnię. Pola SM6 umożliwiają realizowanie strony SN w sieciowych stacjach transformatorowych SN/nn i stacji abonenckich lub rozdzielczych dla napięć do 24 kV.

SM6


Atuty
Ewolucyjność
 • kompletna oferta dla aktualnych i przyszłych potrzeb,
 • rozwiązanie zapewniające rozbudowę istniejącej instalacji,
 • katalog funkcji dla całości aplikacji klienta,
 • produkt spełniający wymagania norm,
 • opcje dla zdalnego sterowania.
Zwartość
 • minimalne wymiary ze zredukowaną szerokością pól,
 • racjonalna przestrzeń wymagana dla zabudowy rozdzielnicy,
 • zredukowane koszty robót budowlano-montażowych,
 • łatwa integracja z prefabrykowanymi stacjami transformatorowymi, do których SM6 jest szczególnie przystosowana.
Zredukowane czynności obsługowe
 • elementy aktywne (wyłącznik, rozłącznik z uziemnikiem) są szczelnie
 • zamknięte w obudowach na cały okres użytkowania,
 • napędy łączników wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych
 • w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
 • podwyższona wytrzymałość elektryczna w trakcie łączeń
Łatwa instalacja
 • zredukowane wymiary i ciężar
 • jednorazowe roboty budowlano-montażowe
 • rozwiązanie przystosowane do przyłączy kablowych
 • proste i łatwe w montażu szyny zbiorcze
Bezpieczna i łatwa eksploatacja
 • rozłącznik trójpozycyjny uniemożliwiający błędne operacje
 • uziemnik o pełnej zdolności załączania na zwarcie
 • niezawodne odwzorowanie stanu łączników przez mechaniczne
 • wskaźniki położenia
 • komory aparatowe i przyłączowe odporne na łuk wewnętrzny
 • czytelna synoptyka animowana
 • jedna, wspólna dźwignia manewrowa z funkcją „antyrefleks"
 • celki wieloprzedziałowe

Aparatura w SM6 jest idealnie dobrana z punktu widzenia możliwości zdalnego sterowania. Wyposażenie w napędy silnikowe jest możliwe zarówno w trakcie instalowania, jak też później, bez przerywania eksploatacji. Umożliwia to współdziałanie z układem zdalnego sterowania Easergy T200. Przewidziano dla niego przyłącze zapewniające proste podłączenie do systemu z gwarancją poprawnego funkcjonowania aparatury.

W SM6 Schneider Electric proponuje też gotowe rozwiązania systemu zabezpieczeń, kontroli i sterowania. Rodzina zabezpieczeń Sepam i VIP Merlin Gerin zabezpiecza instalację zapewniając ciągłość zasilania i redukując przerwy w dostawie energii.

Szczegółowe informacje na temat rozdzielnicy znajdziesz w katalogu.

 

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007