Get Adobe Flash player
Home Produkcja Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe

Oferowane przez nas stacje transformatorowe produkowane przez Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. (spółkę działającą w GRUPIE REVICO), występują w różnych typach i rodzajach, co pozwala na ich szerokie zastosowanie w różnych obiektach i miejscach. Są instalowane m.in. w energetyce zawodowej, na placach budów, w kopalniach, w zakładach przemysłowych i w wielu innych obiektach. Ich wysoka jakość oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa sprawiają, że są to urządzenia najlepsze w swojej klasie.

STLm-4,8/2,6b
 
 
STACJA DWUTRANSFORMATOROWA MAŁOGABARYTOWA
TYPU STLm-4,8/2,6b

 

Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z dwoma transformatorami o mocach do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV lub 20 kV.

foto

Więcej…

LCTS
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU LCTS
Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn typu LCTS przystosowane są do pracy w tropiku i przeznaczone są do instalowania na zewnątrz jako jednostki wolnostojące, posadowione na betonowym fundamencie.

trafo-lcts-z1

Więcej…

SPp
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SPp

 

Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 10 MVA i napięciu 30/6 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 30 kV i przeznaczona do zasilania urządzeń na napięcie 6 kV oraz stacji odbiorczych 6/0,5 kV.

trafo-spp-z1

Więcej…

K1
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU K1
Stacja przeznaczona jest do zasilania układów automatyki samoczynnej blokady linii SBL. Została zaprojektowana wg indywidualnych wymagań odbiorcy. Eksploatacja wraz z obsługą od wewnątrz prowadzona jest przez uprawniony personel służb energetycznych PKP, natomiast obwody odbiorcze dostępne od zewnątrz stacji obsługiwane są przez personel służb automatyki kolejowej.

trafo-k1-z1

Więcej…

SKl
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU SKl
Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 630 kVA i napięciu 30/0,5 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja przystosowana jest do zasilania odbiorników o napięciu 500 V w sieci z izolowanym punktem zerowym i kontrolą stanu izolacji (np. odwodnienie kopalni).

trafo-SKl

Więcej…

CTS-PL1, CTS-PL2
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1 i CTS-PL2

Stacje transformatorowe tego typu przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg i autostrad,
- na terenach kopalń odkrywkowych,
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe, w innych obiektach, w których miejsce usytuowania odbiorników ulega zmianom.

trafo-ctspl1pl2-z1

Więcej…

STLm
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm
Stacje STLm przeznaczone są do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziane są do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie. Obsługa rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

stlm

Więcej…

STLm-3,4
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLm-3,4
Stacja STLm – 3,4 przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego, promieniowego z sieci kablowej 15 ÷ 20 kV. Przewidziana jest do zasilania placów budów, dróg i autostrad dzięki lekkiej konstrukcji przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie.
Obsługa rozdzielnic z zewnątrz stacji.

stlm34

Więcej…

CTS-PL1-1W, CTS-PL2-1W
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W

Stacje transformatorowe typu CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia:
- na placach budowy, przy budowie dróg, autostrad i rurociągów;
- na terenach kopalń odkrywkowych i polach naftowych;
- sieci komunalnej w terenach wiejskich;
- na terenach zakładów przemysłowych jako stacje główne lub oddziałowe;
- w innych obiektach, w których miejsce usytuowania ulega zmianom.

trafo-ctspl11wpl21w-z1

Więcej…

CTS-PL7, CTS-PL8
STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU CTS-PL7 i CTS-PL8

Stacje transformatorowe typu CTS-PL7 i CTS-PL8 przeznaczone są do zasilenia odbiorników niskiego napięcia na placach budów, w kopalniach odkrywkowych, na terenach zakładów przemysłowych. Ze względu na posadowienie na płozach mogą być użytkowane jako stacjonarne, jak i przesuwane.

trafo-ctspl78-z1

Więcej…

STB-1
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STB-1

Stacja jest przeznaczona do stosowania na placach budowy, na terenie zakładów przemysłowych, na terenie kopalni odkrywkowych, stacji pomp itp. Stacja służy do zasilania sieci odbiorczej nn i może być zasilana z sieci SN o napięciu 20 kV, linią napowietrzną lub kablową.

trafo-stb1-z1

Więcej…

Więcej artykułów…