Get Adobe Flash player
Home ZKL-1,5P

ZKL-1,5P

  Złącze kablowe SN z pomiarem
typu ZKL-1,5P
Złącze kablowe z pomiarem przeznaczone jest do rozdziału oraz pomiaru energii elektrycznej w sieciach kablowych 15 i 20kV. Posiada wydzieloną obszerną część licznikową, dostępną niezależnie od części przekładnikowej. Istnieje możliwość zasilania napięciem pomocniczym z zewnątrz lub z przekładnika potrzeb własnych 15...20/0,23kV (opcja na życzenie klienta), urządzeń transmisji i pomiaru oraz oświetlenia i ogrzewania części licznikowej.

Złącze kablowe SN z pomiarem typu ZKL-1,5P


Obudowa złącza wykonana jest z żelbetonu klasy B35. Składa się z części nadziemnej i fundamentu - stanowiących monolit. Część nadziemna to trzy ściany żelbetowe, potrójne drzwi frontowe stalowe ocynkowane pokryte farbą lub drzwi aluminiowe oraz zdejmowalny dach z żelbetonu. Ściany pokryte są tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoką malarską z farb akrylowych o dowolnej barwie.

Fundament zabezpieczony jest przed wilgocią Abizolem R. Umożliwia on wprowdzenie 3 linii kablowych przez otwory kablowe. Złącza przystosowane są do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu w wykopie, wymagają jedynie podłączenia kabli SN i instalacji uziomowej do uziomu zewnętrznego.

Złącze przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego.

 

Dane techniczne:

 

Częstotliwość

 

50 Hz

Liczba faz

 

3

Stopień ochrony obudowy

 

IP43

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny

 

IAC-B-16 kA-1s

Napięcie znamionowe

 

17,5kA; 24kA

Prąd znamionowy ciągły

 

630 A

Prąd znamionowy 1-sek. szyn głównych

 

12,5kA; 16kA

Prąd znamionowy szczytowy szyn głównych

 

31,5kA; 40kA

 

ELEWACJA I SCHEMAT STRUKTURALNY

Rysunek-ZKL-1,5P

 

 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

 

Złącze przeznaczone jest do instalowania napowietrznego w klimacie umiarkowanym /N/ wg PN- EN 60694:2004. Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych obudowy zastosowano cynkowanie oraz malowanie podkładowe i nawierzchniowe. Istnieje również możliwość zastosowania ślusarki aluminiowej.

 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

 
 

Złącza spełniają wymagania następujących norm: PN-EN 62271-202:2007

 

 

Certyfikat  zgodności wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie:

– CERTYFIKAT  ZGODNOŚCI nr  003/2009.

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej
i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą
SN i nn. Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny - rozłącznik i 8-12 odpływów - rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

 

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

  2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007