Revico produkuje rozdzielnice

Firma REVICO S.A. jest m.in. producentem zaawansowanych urządzeń elektroenergetycznych. Nasza oferta obejmuje rozdzielnice SN (w tym rozdzielnice z SF6 na licencji Schneider Electric typu SM6), rozdzielnice nN (w tym na licencji Schneider Electric typu OKKEN i PRISMA oraz na licencji GE typu SEN Plus), nowoczesne stacje transformatorowe, złącza kablowe SN w obudowach betonowych oraz inne wyroby dla energetyki zawodowej, przemysłu i górnictwa.Oferujemy również profesjonalny serwis elektroenergetyczny, remonty silników elektrycznych i transformatorów, diagnostykę kabli i wyłączników SN, modernizację stacji energetycznych (GPZ), obsługę elektryczną i teletechniczną obiektów oraz prace elektromontażowe.

Grupa Revico
Jeden z najwiekszych producentów stacji transformatorowych jak również rozdzielnic niskiego i średniego napięcia

Usługi

diagnostyka kabli średniego napięcia

Diagnostyka kabli SN

teletechnika i teleinformatyka

Teletechnika, teleinformatyka

serwis urządzeń elektroenergertycznych

Serwis elektroenergetyczny

Produkcja

Revico rozdzielnice niskiego napiecia xenergy produkcja

ROZDZIELNICE TYPU xEnergy

 • Rozdzielnice systemu xEnergy służą do rozdziału energii
 • elektrycznej oraz sterowania i zabezpieczania urządzeń
 • elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.
 • Wykorzystywane są zarówno w energetyce, jak też
 • budownictwie...
Revico rozdzielnice niskiego napiecia QuiXtra-630 produkcja

ROZDZIELNICE TYPU QuiXtra 630

 • QuiXtra 630 została zaprojektowana jako szereg obudów
 • systemowych. Jest kompletnym rozwiązaniem w zakresie
 • niskonapięciowych rozdzielnic dystrybucyjnych do 630 A
 • stosowanych w budownictwie komercyjnym i
 • przemysłowym....
Revico rozdzielnice niskiego napiecia QuiXtra-4000 produkcja

ROZDZIELNICE TYPU QuiXtra 4000

 • QuiXtra 4000 została zaprojektowana jako typoszereg
 • obudów systemowych oraz jako rozszerzenie linii QuiXtra
 • 630. Stanowi kompletne rozwiązanie dla
 • niskonapięciowych rozdzielnic do 4000 A, stosowanych w
 • przemyśle i handlu...
Revico rozdzielnice niskiego napiecia Sen-plus produkcja

ROZDZIELNICE TYPU SEN Plus

 • Rozdzielnica SEN Plus charakteryzuje się dużą
 • elastycznością, dostępnością i niezawodnością. Przyjęte
 • rozwiązania sprawiają, że system SEN Plus dedykowany
 • jest dla szerokiego rynku odbiorców i dla każdej z
 • możliwych apli...
Revico rozdzielnice niskiego napiecia okken produkcja

ROZDZIELNICE TYPU OKKEN

 • Okken – jest to rozdzielnica niskiego napięcia o
 • modułowej budowie, przeznaczona do dystrybucji energii
 • oraz zasilania i sterowania silników elektrycznych.
 • Zaprojektowana przede wszystkim dla zakładów
 • przemysłowych...
Revico rozdzielnice niskiego napiecia RNZ produkcja

ROZDZIELNICE TYPU RNZ

 • Rozdzielnice przeznaczone do rozdziału energii
 • elektrycznej oraz do zasilania i sterowania układów
 • sterowniczo-napędowych o znamionowym napięciu
 • roboczym do 500 V. Mogą być stosowane w zakładach
 • przemysłowych jako rozdzi...
Stacja transformatorowa STLm-1b

STLm-1b

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15 kV z transformatorem o mocy do
 • 400 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz.
 • Doskonała alternatywa dla stacji słupowych....
Stacja transformatorowa STLm-1,6b

STLm-1,6b

 • Stacje STLm-1,6b przeznaczone są do zasilania
 • pierścieniowego i promieniowego odbiorców z sieci
 • 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Przystosowane są
 • do obsługi rozdzielnic z zewnątrz. Doskonała
 • alternatywa dla stacji słupowyc...
Stacja transformatorowa STLm-2b

STLm-2b

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców
 • z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV ...
Stacja transformatorowa STLm-1

STLm-1

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania
 • pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 kV...
Stacja tramsformatorowa STLm-2

STLm-2

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania
 • pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 kV...
Stacja transformatorowa STMC

STMC „COMPACT”

 • Stacja „Compact” jest miejską stacją do zasilania
 • budynków mieszkalnych i towarzyszących miejskiego
 • budownictwa osiedlowego. Może również zasilać
 • budynki użyteczności publicznej, małe obiekty
 • przemysłowe, a t...
Rozdzielnice typu RS-12m

ROZDZIELNICE TYPU RS-12m

 • Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału
 • energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o
 • częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu
 • roboczym do 12 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki
 • przemysłowe...
Rozdzielnice typu RS-12

ROZDZIELNICE TYPU RS-12

 • Rozdzielnice przedziałowe przeznaczone do przyjęcia i
 • rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu
 • przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy
 • znamionowym napięciu roboczym do 12 kV, w sieciach
 • rozdzielczych energetyk...
Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24

ROZDZIELNICE RS-17 i RS-24

 • Rozdzielnice przedziałowe przeznaczone do przyjęcia i
 • rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu
 • przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy
 • znamionowym napięciu roboczym do odpowiednio: 17 kV
 • i 24 kV, w sieciach ro...
Rozdzielnice typu RDGm-12

ROZDZIELNICE TYPU RDGm-12

 • Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału
 • energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o
 • częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu
 • roboczym do 12 kV. Posiadają stopień ochrony IP-54 i
 • nadają się do...
Rozdzielnice typu SM6

ROZDZIELNICE TYPU SM6

 • Rozdzielnice średniego napięcia na licencji Schneider
 • Electric. Gamę SM6 tworzą pola modułowe w obudowie
 • metalowej wyposażone w aparaturę stacjonarną lub
 • wysuwną wykorzystującą w procesach łączeniowych
 • sześciofluorek sia...

Materiały dla projektantów

...

Na podstronie materiały dla projektantów, znajdziecie Państwo katalogi oferowanych produktów w których znajdują się szczegółowe informacje o rozdzielnicach średniego jak i niskiego napięcia, projekty budowlane stacji transformatorowych oraz rysunki DWG.