Certyfikaty

Nasze priorytety to:

■ bezpieczeństwo pracowników,

■ najwyższa jakość dla naszych klientów,

■ dbanie o środowisko.

W naszym codziennym działaniu pragniemy ciągle udowadniać, że klient jest dla nas najważniejszy przy zapewnieniu najwyższego możliwego bezpieczeństwa naszym pracownikom i zapobieganiu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Potwierdzeniem naszych dążeń jest wdrożenie i przestrzeganie procedur oraz posiadanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 w zakresie usług elektroenergetycznych oraz produkcji rozdzielnic elektrycznych.

Biorąc pod uwagę zasadniczą ideę systemu ISO, stosujemy ciągłe doskonalenie organizacji, wyrazem czego jest systematyczny wzrost umiejętności technicznych, wzrost zakresu świadczonych usług, a w konsekwencji wzrost wielkości otrzymywanych zamówień.

Efekty naszych działań potwierdzają trafność wybranej i konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju opartej o naukę, ciągłe podwyższanie kwalifikacji i wzrost jakości oferowanych usług.

Poniżej przedstawiamy wybrane certyfikaty: