Energetyka to nasza specjalość

Certyfikaty Revico SA

W naszym codziennym działaniu pragniemy ciągle udowadniać, że klient jest dla nas najważniejszy przy zapewnieniu najwyższego możliwego bezpieczeństwa naszym pracownikom i zapobieganiu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Potwierdzeniem naszych dążeń jest wdrożenie i przestrzeganie procedur oraz posiadanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 w zakresie usług elektroenergetycznych oraz produkcji rozdzielnic elektrycznych.

Biorąc pod uwagę zasadniczą ideę systemu ISO, stosujemy ciągłe doskonalenie organizacji, wyrazem czego jest systematyczny wzrost umiejętności technicznych, wzrost zakresu świadczonych usług, a w konsekwencji wzrost wielkości otrzymywanych zamówień.

Efekty naszych działań potwierdzają trafność wybranej i konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju opartej o naukę, ciągłe podwyższanie kwalifikacji i wzrost jakości oferowanych usług.

Referencje przyznane Revico SA

Nasza firma posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie na rynku elektroenergetycznym, na potwierdzenie czego publikujemy wybrane referencje z ostatnich lat naszej działalności.