Energetyka to nasza specjalość

Mirosław ul. Długa 3

09-472 Słupno

tel: 24 365 83 00

faks: 24 365 83 03

e-mail: revico@revico.pl

NIP: 7743094172

REGON: 14166055000000

Numer KRS: 0000321558

Kapitał zakładowy Spółki: 25 276 770 ZŁ

Dyrektor Zakładu Remontowo - Serwisowego

Mirosław ul. Długa 3

09-472 Słupno

tel.: 24 365 83 02

faks: 24 365 83 59

e-mail: revico@revico.pl

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego

Mirosław ul. Długa 3

09-472 Słupno

tel. 24 365 83 60

faks: 24 365 83 03

e-mail: revico@revico.pl

Dyrektor Działu Realizacji Inwestycji

Mirosław ul. Długa 3

09-472 Słupno

tel.: 695 850 698

faks: 24 365 83 03

Odział Elektromontaż Wrocław

ul. Opolska 140

52-014 Wrocław

tel.: 71 388 48 00

faks: 71 388 48 05

e-mail: wroclaw@revico.pl

Elektromontaż Lublin

ul. Diamentowa 1

20-447 Lublin

tel. 81 72 86 201

faks: 81 72 86 202

e-mail: sekretariat@elektromontaz-lublin.pl

Biuro Sprzedaży Katowice

ul. Kolista 25 lok. 324

40-486 Katowice

tel. 607 774 114

faks: 71 388 48 05

e-mail: biuro.katowice@revico.pl